Välkommen till DialogLab!


Till DialogLab vill vi bjuda in dig och andra användare att vara med och utveckla vården tillsammans med oss. Fokus är på de behov som uppstår i mötet med vården.

Vad är DialogLab?

DialogLab är ett utvecklingsprojekt på Vårdcentralen Gallerian med huvudsyftet att ta fram lösningar som stärker patientens ställning i vården.

Till DialogLab vill vi bjuda in dig och andra användare/intressenter att vara med och utveckla vården tillsammans med oss.

Med användare eller intressent menar vi dig som är:

• patient

• anhörig

• invånare

• medarbetare

• samarbetspartner

• organisation/företag som är intresserad av att samarbeta med oss.

Varför ett DialogLab?

För att kunna ta fram lösningar som är till nytta för användaren och samtidigt genomförbara för verksamheten, behöver vi arbeta tillsammans med patienter och andra användare.

Vi behöver ta reda på mer om de behov, drivkrafter och utmaningar som finns i mötet med vården och särskilt med vårdcentralen och utifrån detta skapa lösningar tillsammans.

Hur jobbar vi i Dialoglab?

I DialogLab involverar vi patienter och andra intressenter i utvecklingsarbetet på olika sätt, från första formuleringen av ett utvecklingsbehov till en färdig idé på hur det kan lösas. Vi arbetar i dialog till exempel genom intervjuer, workshops och olika fokusgrupper.

Vill du vara med och utveckla vården?

Är du intresserad av att vara med och utveckla vården på vårdcentral tillsammans med oss? Maila oss gärna: Skyddad adress. Eller ring oss, se kontaktpersoner här nedan.

Har du ett utvecklingsförslag?

Ett utvecklingsförslag kan handla om allt från hur du kommer i kontakt med vårdcentralen till hur väntrummet är utformat eller hur vårdcentralen bättre kan stötta dig i vård du kan sköta hemifrån.

Välkommen att skicka in ditt förslag till oss i formuläret här.

Kontaktpersoner DialogLab:

Lisa Malmberg, processledare DialogLab,  070-030 06 34
Linda Lännerström, projektledare Dialoglab, 072-145 79 22

Uppdaterat: 18 november 2019
24NT