Välkommen till DialogLab!

Genom DialogLab vill vi utveckla vården på vårdcentraler tillsammans med våra användare och invånare. Fokus är på de behov som uppstår i mötet med vården.

DialogLab är ett projekt inom Region Sörmlands primärvård, det vill säga den vård du får på vårdcentraler runt om i länet. Hit vill vi bjuda in våra användare, till att vara med och utveckla vården tillsammans med oss.

Med användare menar vi dig som är:

  • patient
  • anhörig
  • invånare
  • medarbetare
  • samarbetspartner
  • organisation/företag som är intresserad av att samarbeta med oss.

Varför ett DialogLab?

Huvudsyftet med DialogLab är att ta fram lösningar som stärker patientens ställning i vården. För detta behöver vi lära oss mer om de behov och utmaningar som finns i mötet med vården och särskilt med vårdcentralen.

Hur jobbar vi i Dialoglab?

Vi arbetar tillsammans med våra användare och i olika dialoger. Det kan till exempel vara i form av intervjuer, fokusgrupper och workshops.

Vill du vara med?

Är du intresserad av att vara med och utveckla vården på vårdcentraler tillsammans med oss? Maila oss gärna: Skyddad adress. Eller ring oss, se kontaktpersoner här nedan.

DialogLab kommer från hösten att finnas i Vårdcentralen Gallerian som öppnar den 2 september, på Kungsgatan 6 i Eskilstuna.

Pågående dialoger just nu:

Vad innebär det att det är lätt att få hjälp?

Kontaktpersoner DialogLab:

Lisa Malmberg, processledare DialogLab,  070-030 06 34
Charlotte Isaksson Eriksson, e-hälsoutvecklare, 072-085 09 08

Uppdaterat: 27 juni 2019
U5UT