Välkommen till DialogLab!


Till DialogLab vill vi bjuda in dig och andra användare att vara med och utveckla vården tillsammans med oss. Fokus är på de behov som uppstår i mötet med vården.

Vad är DialogLab?

DialogLab är ett utvecklingsprojekt på Vårdcentralen Gallerian med huvudsyftet att ta fram lösningar som stärker patientens ställning i vården.

Till DialogLab vill vi bjuda in dig och andra användare/intressenter att vara med och utveckla vården tillsammans med oss.

Med användare eller intressent menar vi dig som är:

• patient

• anhörig

• invånare

• medarbetare

• samarbetspartner

• organisation/företag som är intresserad av att samarbeta med oss.

Varför ett DialogLab?

För att kunna ta fram lösningar som är till nytta för användaren och samtidigt genomförbara för verksamheten, behöver vi arbeta tillsammans med patienter och andra användare.

Vi behöver ta reda på mer om de behov, drivkrafter och utmaningar som finns i mötet med vården och särskilt med vårdcentralen och utifrån detta skapa lösningar tillsammans.

Hur jobbar vi i Dialoglab?

I DialogLab involverar vi patienter och andra intressenter i utvecklingsarbetet på olika sätt, från första formuleringen av ett utvecklingsbehov till en färdig idé på hur det kan lösas. Vi arbetar i dialog till exempel genom intervjuer, workshops och olika fokusgrupper

Vill du vara med och utveckla vården?

Är du intresserad av att vara med och utveckla vården på vårdcentral tillsammans med oss? Maila oss gärna: Skyddad adress. Eller ring oss, se kontaktpersoner här nedan.

DialogLab kommer från hösten att finnas i Vårdcentralen Gallerian som öppnar den 9 september, på Kungsgatan 6 i Eskilstuna.

Pågående dialoger just nu:

Vad innebär det att det är lätt att få hjälp?

Kontaktperson DialogLab:

Lisa Malmberg, processledare DialogLab,  070-030 06 34

Uppdaterat: 15 oktober 2019
8UBD