Välkommen till Hälsotorget på Vårdcentralen Gallerian

Hälsotorget på Vårdcentralen Gallerian är ett pågående projekt där du kan få kunskap, inspiration och stöd till ett hälsosamt liv.

Hälsotorget är kostnadsfritt och är öppet för alla invånare i Sörmland.

 På hälsotorget kan du:

  • Träffa en folkhälsovetare för enkla råd till en hälsosam livsstil och stöd till förändring
  • Träffa en vårdguide för att få stöd i att söka egenvårdsråd genom 1177:s e-tjänster
  • Göra hälsotester inom kost, motion, stress, alkohol och tobak
  • Göra en hälsoplan för att tydliggöra dina mål
  • Ta blodtryck och mäta din lungkapacitet
  • Mäta och väga dig för att se om du har en hälsosam vikt
  • Träffa fler aktörer som arbetar för bättre hälsa

Aktuella teman/aktiviteter

> Här hittar du våra aktuella teman/aktiviteter på Hälsotorget

Var finns vi?

Du hittar oss på Kungsgatan 6 i Eskilstuna, på Vårdcentralen Gallerian, ingång via gågatan.

Öppettider

Helgfria dagar:                                                                                                                                                              Måndag: 10.30–12.30                                                                                                                                                   Tisdag: 10.30-12.30 och 14.00-16.00
Torsdag: 10.30–12.30

Hälsotorget har varit ett pågående projekt under ett år. Från den 1 november kommer hela verksamheten att stängas. För fortsatta frågor eller stöd kring hälsa och levnadsvanor får du kontakta den vårdcentral där du är listad/önskar kontakt med.

Du kan även nå oss via Hälsotorgets chatt på www.1177.se/vc-gallerian-eskilstuna

Öppettiderna kan ändras men aktuella öppettider hittar du alltid här på denna sida.

 Hälsotorget stängt följande dagar:

  • 15 oktober
  • 20 oktober
  • 26-27 oktober
Uppdaterat: 5 oktober 2020
NATM