Samarbetsytor

En samarbetsyta innehåller funktioner såsom diskussionstavlor, kalender och dokumentbibliotek. Till skillnad till Region Sörmlands övriga webbplatser är det ägaren av samarbetsytan som styr vem som ska ha åtkomst. Samarbetsytan är en del av Office 365 som heter SharePoint.

Vem arbetar med systemet?

Samarbetsytor kan användas av alla medarbetare inom regionen. Externa deltagaren som inte tillhör regionen kan också delta och arbeta i samarbetsytor.

Så här gör du:

  • För en samarbetsyta ska det vara en administratör från Region Sörmland som driver arbetet på ytan och kan bjuda in deltagare.
  • Har du frågor om samarbetsrummet är det till administratören i din arbetsgrupp du ska vända dig.
  • Frågor gällande arbetsytor kan ställas till servicedesk på IT inom Region Sörmland eller inom respektive projekt/arbetsgrupp där medarbetare från regionen deltar.
Uppdaterat: 14 januari 2021
EXFM