Egenvård under korttidsvistelse inom LSS- Barn och unga under 18 år

Här hittar du den länsgemensamma samverkansöverenskommelse för egenvård under korttidsvistelse inom LSS för barn och unga under 18 år. Här finns även tillhörande arbetsbeskrivningar, dokument, blanketter och överenskommelsen presenterad utifrån respektive huvudman processkarta.

Till dokumenten

Uppdaterat: 26 januari 2024
QMS2