Anmälan samlevnadsnätverk för skolor i Sörmland

Här kan du anmäla din skola och de personer som ska delta i nätverket. Nätverket träffas en gång per termin. Du får inbjudan till nästa mötestillfälle.

Nätverk skola samlevnadsundervisning

   Deltagare 1   Deltagare 2   Deltagare 3  

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland

  
Uppdaterat: 10 januari 2022
W8XW