Hälsofrämjande skolutveckling

Hälsa och lärande går hand i hand. En god kvalitet i undervisningen och trygga inkluderande skolmiljöer är viktigt för hur flickor och pojkar mår, utvecklas och presterar i skolan.

Hälsofrämjande skolutveckling handlar om att stärka frisk- och skyddsfaktorer som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande. Målet är att hälsoarbetet inkluderas i den ordinarie skolutvecklingsprocessen. Regionen vill gärna bidra i detta arbete genom att ge stöd, inspiration och kunskap.

Hur mår barn och ungdomar i Sörmland?

Hur barn och unga mår är viktigt – nu och i framtiden. Barn och unga i Sörmland har i stort sett en bra hälsa, men det finns utmaningar att arbeta med, bl.a. skillnader i hälsa och psykisk ohälsa.

2020 genomför Region Sörmland Liv & Hälsa ung undersökningen för sjude gången. Undersökningen riktas till samtliga elever i grundskolans årskurs 7 och 9 och gymnasieskolans årskurs 2. En enkät finns också för elever på särskolan (ej träningsskola) årskurs 7 till och med sista året på gymnasiet. Frågorna handlar om elevernas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Här kan du läsa mer Liv & Hälsa ung

Nätverk för att utveckla kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer 

I Sörmland finns det möjlighet för skolor som vill utveckla kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer att delta i ett nätverk som samordnas av Region Sörmland.

Målgruppen är pedagoger och personal inom elevhälsan och skolan deltar med minst två personer som utses av rektor. Nätverket träffas en gång per termin och deltagarna får på dessa träffar kompetensutveckling, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt tips på material och metoder.

Nyhetsbrev hälsofrämjande skolutveckling

Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlad ansvarar gemensamt för ett nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger per år. Brevet har fokus på ANDT, sexualitet och samlevnad och olika aspekter på hälsa/ohälsa. Vi presenterar våra egna aktiviteter och tipsar på vad som händer i länet och nationellt inom hälsofrämjande skolutveckling.

Vill du prenumerera så anmäl dig via denna länk.

Konferens Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga

28 september 2022 bjuder vi in dig som vill veta mer om hur du kan arbeta med ungas delaktighet på riktigt. Det ger dig även möjlighet att träffa andra som jobbar med barn och unga i Sörmland. Inbjudan och program finns här. 

      
Jag vill delta förmiddag

Jag vill delta eftermiddag

Seminariepass 1 kl. 13.00-13.30

Seminariepass 2 kl. 13.40-14.10
   

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 5 september 2022
8SUJ