Samarbete för hälsa, inkludering och framtidstro barn och unga 0-25 år i Sörmland

Region Sörmland bjöd in till konferens 21 januari 2020. Deltog gjorde yrkesverksamma inom regionen, länets kommuner, länsstyrelsen, och frivillig sektor.

 Bakgrund till konferensen

Många arbetar för och med barn och unga i Sörmland. Arbetet sker ofta i olika "spår" och inte sällan kan parallella aktiviteter ske utan samordning och samarbete. Det finns en önskan om att skapa/hitta fram till ett långsiktigt och förutsägbart sätt att samspela mellan regionala aktörer. En önskan finns också att arbeta i högre grad med barn och ungas inkludering samt med tidiga insatser.

Ett samarbete har inletts med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF. De arbetar för att utveckla ungdomsperspektivet och kan vara ett stöd i kommunernas och regionernas arbete med kunskapsbaserad ungdomspolitik.

Konferensen planeras att genomföras nästa gång 26 januari 2022.

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 7 september 2021
VQQR