Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga

Region Sörmland bjuder in till en inspirerande fysisk konferens. Vi ser dagen som en regional mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning.

Datum:      28 september  
Tid:             9.00-15.30. Delta hela eller del av dagen. 
Plats:         Katrineholm; Tallåsskolan aula förmiddag och Safiren eftermiddag.
Anmälan: Anmäl dig via formuläret nedan senast 19 september.
Avgift:       Konferensen är avgiftsfri.

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som arbetar med och för barn och unga 0-25 år och är yrkesverksam inom länets kommuner, Länsstyrelsen, ideell sektor, Region Sörmland samt andra för temat, relevanta verksamheter i Sörmland. 

Program

Axplock ur programmet:

  • Vad behövs för att skapa hållbart välbefinnande och en hållbarsamhällsutveckling?
  • Hur kan vi stötta vanliga ungdomar med ovanliga erfarenheter?
  • MUCF:s nya verktyg för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv
  • Kulturskolans arbete för psykisk hälsa
  • Valbara seminarier och mässa

Hela programmet för- och eftermiddag (pdf)
Programmet uppdateras löpande.

Medverka som utställare

Vill du medverka på dagen så finns det möjlighet att vara med som utställare på mässan. Mässan är på efermiddagen 13-14.45. På plats kommer det att finnas ett bord och stol. Du gör anmälan i formuläret som finns längre ner på sidan.

Presentation av föreläsare

Här presenterar sig våra huvudföreläsare i ord och bild.

Mia Vejdal, verksamhetschef  Välförd och folkhälsa, Hållbar regional utveckling Region Sörmland

 Linus Wellander, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

 EGOS, Eskilstuna kommun

Tiina Rokka, Vingåkers kommun och kulturskolan Sörmland

Niklas Huss

Anmälan till konferensen

      
Jag vill delta förmiddag

Jag vill delta eftermiddag

Seminariepass 1 kl. 13.00-13.30

Seminariepass 2 kl. 13.40-14.10
   

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 31 maj 2022
B576