Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga

Region Sörmland bjuder in till en inspirerande fysisk konferens. Vi ser dagen som en regional mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning.

Datum:    28 september  
Tid:          9.00-15.30
Plats:        Katrineholm; Tallåsskolan aula förmiddag och Safiren eftermiddag.
Program: Presenteras i mitten av april
Anmälan: Från i mitten av april

Konferensen är avgiftsfri.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för covid-19.

Dagen vänder sig till dig som arbetar med och för barn och unga 0-25 år och är yrkesverksam inom Region Sörmland, länets kommuner, länsstyrelsen, ideell sektor samt  andra för temat, relevanta verksamheter i Sörmland. 

Vill du medverka på dagen så finns det möjlighet att vara med som utställare på mässan. Du gör anmälan i formuläret (finnas från mitten av april)

Här presenterar sig våra huvudföreläsare i ord och bild.

 Linus Wellander

 Niklas Huss

Tiina Rokka

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 12 januari 2022
W776