Hälsa, inkludering och framtidstro för barn och unga

Region Sörmland bjuder in till en inspirerande fysisk konferens. Vi ser dagen som en regional mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning.

Datum:      28 september  
Tid:             9.00-15.30. Delta hela eller del av dagen. 
Plats:         Katrineholm; Safiren Drottninggatan 10
Anmälan: Är stängd.
Avgift:       Konferensen är avgiftsfri.

Målgrupp

Dagen vänder sig till dig som arbetar med och för barn och unga 0-25 år och är yrkesverksam inom länets kommuner, Länsstyrelsen, ideell sektor, Region Sörmland samt andra för temat, relevanta verksamheter i Sörmland. 

Program

Axplock ur programmet:

  • Vad behövs för att skapa hållbart välbefinnande och en hållbarsamhällsutveckling?
  • Hur kan vi stötta vanliga ungdomar med ovanliga erfarenheter?
  • MUCF:s nya verktyg för rättighetsbaserat ungdomsperspektiv
  • Kulturskolans arbete för psykisk hälsa
  • Valbara seminarier och mässa

Hela programmet för- och eftermiddag (pdf)
Programmet uppdateras löpande.

Medverka som utställare

Vill du medverka på dagen så finns det möjlighet att vara med som utställare på mässan. Mässan är på efermiddagen 13-14.45. På plats kommer det att finnas ett bord (med duk) och stol. Önskar du något mer så hör av dig om detta. Från klockan 11.30 har du tillgång till platsen. 

Presentation av föreläsare

Här presenterar sig våra huvudföreläsare i ord och bild.

Mia Vejdal, verksamhetschef  Välförd och folkhälsa, Hållbar regional utveckling Region Sörmland

 Linus Wellander, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

 EGOS, Eskilstuna kommun

 

Niklas Huss

 

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 26 september 2022
DH5B