Anmälan Nyhetsbrev Hälsofrämjande skolutveckling


Nyhetsbrevet Hälsofrämjande skolutveckling ges ut fyra gånger per år med Region Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanlands län som avsändare.

I breven hittar du allmän information om hälsofrämjande skolutveckling och mer specifikt om ANDT, sexualitet och samlevnad och olika aspekter på hälsa/folkhälsa.

Välkommen att anmäla dig!

   

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 9 augusti 2021
15CF