Öppen samordning om barnets rättigheter i pandemin

Under pågående pandemi måste våra barn och ungas rättigheter fortsätta att tillgodoses. Som en del i det kommer Region Sörmland tillsammans med Eskilstuna kommun att genomföra öppna samordningsmöten för barns rättigheter under pandemin.

Mötena riktar sig till dig som arbetar med barn och unga upp till 18 år. Både professionellt, ideellt eller i föreningslivet. 

På mötena kommer vi tillsammans att uppmärksamma, kartlägga och fånga upp behov för samverkan. Vi kommer att kunna ta del av insatser och stöd samt material som finns tillgängligt för barn och unga i Sörmland.

Teman för mötena kommer att sättas allt eftersom utifrån behoven och önskemål från deltagarna.

Höstterminens möten avslutas 15 december.

Sammanställning av 2021 års möten finns här.

Genomförda möten

Kontakt

Har du frågor kontaktat oss gärna via e-post

Varmt välkommen!

Åsa Stålhane, Sofia Eriksson, Carolin Holmblad
Strateger i mänskliga rättigheter Välfärd och folkhälsa Hållbar regional utveckling, Region Sörmland

Lena Klintberg
Utvecklare - fokus barnrätt Kommunledningskontoret, Social hållbarhet, Eskilstuna kommun

Uppdaterat: 18 januari 2022
YMXA