Öppen samordning om barnets rättigheter i pandemin

Under pågående pandemi måste våra barn och ungas rättigheter fortsätta att tillgodoses. Som en del i det kommer Region Sörmland tillsammans med Eskilstuna kommun att genomföra öppna samordningsmöten för barns rättigheter under pandemin.

Mötena riktar sig till dig som arbetar med barn och unga upp till 18 år. Både professionellt, ideellt eller i föreningslivet. 

På mötena kommer vi tillsammans att uppmärksamma, kartlägga och fånga upp behov för samverkan. Vi kommer att kunna ta del av insatser och stöd samt material som finns tillgängligt för barn och unga i Sörmland.

Teman för mötena kommer att sättas allt eftersom utifrån behoven och önskemål från deltagarna.

Du anmäler dig till mötena via formuläret nedan. Mötena kommer att hållas i Teams och inbjudan skickas separat via outlook till dig som anmäler dig.

Mötesdatum 

  • Möte 12: 15 december klockan 11.00-12.00

Genomförda möten

Kontakt

Har du frågor kontaktat oss gärna via e-post

Varmt välkommen!

Åsa Stålhane, Sofia Eriksson, Carolin Holmblad
Strateger i mänskliga rättigheter Välfärd och folkhälsa Hållbar regional utveckling, Region Sörmland

Lena Klintberg
Utvecklare - fokus barnrätt Kommunledningskontoret, Social hållbarhet, Eskilstuna kommun

Här anmäler du dig till att vara med på våra möten!

  

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland

  
Uppdaterat: 1 december 2021
Q1HT