Möte 2: Utsatta barn och unga

Vi genomförde det andra mötet 27 april i kraftsamlingen Öppen samordning - Barnets rättigheter i pandemin. Cirka 30 personer från bland annat Sörmlands Kommuner, Region Sörmland, Svenska Kyrkan, RF/SISU och Rädda barnen. Sammanfattning från mötet och länkar hittar du nedan på denna sida.

Sammanfattning från möte 2, 27 april

Tema: Utsatta barn och unga

 • Presentation från dagen möte (pdf)
 • Spaningar under samordningen
  • Lena Rehnholm och John Wiklund-Ung Fritid och mötesplatser Kultur- och fritidsförvaltningen-Eskilstuna kommun
  • Nathalie Molenda- Verksamhet organisation: Anhörig/föreningsliv

Man ser att redan utsatta barn och grupper har blivit mer utsatta under pandemin exempel:

Hur påverkar pandemin redan utsatta barn och unga?

 • Ungdomar från utsatta situationer där idrotten kanske är deras trygga punk.
 • Man saknar också sin identitet gällande tex att inte kunna utöva idrott eller hobbies i samma utsträckning vilket bidrar till en nedstämdhet
 • Vi ser att både flickor och pojkar blir begränsade i hur och vad de har och får möjlighet att delta i för fritidssysselsättningar. Delvis pga. av föräldrar som är riskgrupp men av föräldrars okunskap och rädsla/oro.
 • Barn som lever i hem där det förekommer våld far extra illa, de riskerar att själva utsättas för våld
 • Risker med att barn och unga känner sig lämnade ensamma och inte lyssnade till. Man upplever inte få tillräckligt stöd från skola och lärare, vilket bidrar till oro för att klara sina studier. Denna upplevelse bekräftar även föräldrar

Har nya riskgrupper uppkommit?

 • Inom psykiatrin - kan man se att barn till föräldrar upplever en försämrad psykisk hälsa. Tex kan det handla om att föräldrar blivit arbetslösa, deprimerade eller har fått ökad ångest pga. av ökad isolering.
 • Barn med föräldrar med missbruksproblem spenderar mer tid med föräldern än och miner tid med övrigt stödjande vuxna.
 • Idrottsverksamhet för baren med intellektuella nedsättningar har ställts in.
 • Barn som har föräldrar med problem med ekonomi och psykisk ohälsa har inte samma förutsättningar som andra barn att få hjälp med sina skolarbeten.
 • Barn och unga med funktionsvariationer har pga. av pandemin och distansundervisningen missat det viktiga sociala sammanhang och känslan av sammanhang.
 • Vissa barn klarar inte distansstudier.
  • Kraven på föräldrarna ökar, många känner sig redan slutkörda.
  • Stödet från äldre anhöriga uteblir.
  • Stöd- och vårdinsatser dras in eller skjuts upp.
  • Svårt att jobba hemifrån utan det stöd som finns på arbetsplatsen.
  • Isolering och ovissheten leder till ökad ångest och depression.
  • Oro för försämrad ekonomi en stor stressfaktor för familjer utan marginaler
  • ökade krav och belastningar på föräldrar
  • ökade stress
  • ekonomisk stress
 • Våra minsta 0 - 1 år kommer till oss är inte lika vana med andra barn och vuxna. Vi hör att det är svårare vid inskolning på förskola för en del barn.
 •  I Nyköping har vi fått ett ökat antal ungdomar som vistas på stan utan positiva förebilder och trygga vuxna när fritidsaktiviteterna ställts in. Bland annat har skadegörelsen ökat runt om i stan och vi har även haft flertalet misshandelsfall på vardagskvällar och helger. Svårt att säkerställa om det är avigt pandemin men när vi väl haft fritidsgårdarna öppna har vi inte haft problem i de bostadsområdena i samma utsträckning som när vi haft stängt.
 • Barn och unga inom HBTQ har tufft hemma om föräldrarna inte accepterar det.
 • Samtalsjouren hos ungdomsjouren fria tog under 2020 emot tre gånger så många samtal som ett vanligt år. En stor del av samtalen handlar om hur unga utsätts för våld i nära relationer av olika arter.

Behov och initiativ som man upplever finns för barn.

 • Skyddsnätet runtom redan utsatta barn och unga sinar inom pandemin - inte lika lätt att upptäcka och arbeta kring när man inte möts på samma sätt. Skolan blir den största aktören att kunna hjälpa då de fortfarande träffar barn, men fler vuxna behövs
 • Möjlighet till ett första sommarjobb, ingång på arbetsmarknaden
  • Utsattheten för de unga som blir isolerade till hem och skola blir större.

Tips på rapporter, material och initiativ

Önskan om samverkan:

Lena och John från Ung fritid o mötesplatser vill gärna samverka runt unga i Eskilstuna. Tveka inte att ta kontakt med Lena eller John för vidare samtal.

John Wikberg
Enhetschef, Ung Fritid och mötesplatser nordost
016 710 33 38, 0700 86 69 43 

Lena Rehnholm.
Områdeschef Ung fritid och mötesplatser 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Ung Fritid och mötesplatser
Eskilstuna kommun, 631 86 Eskilstuna

Innehållsansvarig: Åsa Stålhane
Uppdaterat: 22 september 2021
3Y71