Möte 3: Hälsofrämjande insatser för barn och unga

Vi genomförde det tredje mötet 11 maj i kraftsamlingen Öppen samordning - Barnets rättigheter i pandemin. Cirka 30 personer från bland annat Sörmlands Kommuner, Region Sörmland, Svenska Kyrkan, RF/SISU och Rädda barnen. Sammanfattning från mötet och länkar hittar du nedan på denna sida.

Sammanfattning från möte 3, 11 maj

Tema: Hälsofrämjande insatser för barn och unga

Beskriv vilka hälsofrämjande insatser ni ser behövs för barn och unga?

 • Vara kreativa i tänk att kunna mötas IRL, hjälper nog mer än man kan ana.
 • Aktiviteter i de olika bostadsområdena.
 • Stärk skyddsfaktorerna och uppmärksamma behov som kan finnas. Samverka!
 • Att ta tiden att prata när vi ses! Gäller både om det är spontant ute. Eller vid ordnade små träffar.
 • Kunna träffas i verkligheten även möta barns föräldrar
 • Artikel 12 känns viktigare än någonsin. Få vuxna att ta samtalet, lyssna och själva dela med sig av hur de känner. Oro är en naturlig del av situationen, men om människors och framförallt barns rädslor och oro blir isolerad ökar risken för psykisk ohälsa. Så att sprida budskapet om att vara stöttande och lyssnande, och att erkänna att situationen är tuff - dvs att oro inte är ett tecken på sjukdom utan rent naturligt -det bör prioriteras.
 • Fortsatt arbete med att få barn och unga i rörelse och att mötas i sociala sammanhang både digitalt och IRL.
 • Att vi orkar med individuella kontakter, lärare som ringer den som verkar ha jobbigt etc - ledare på öppen förskola som hör av sig till en mamma...att ngn hör av sig verkar ha effekt i all enkelhet
 • Friluftsfrämjandet har bra utomhusaktiviteter för barn/ungdomar men begränsade platser. Ett förslag är att öka antalet personal så att fler barn kan få möjlighet att delta. Även sänka kostnader för sådana aktiviteter
 • Fortsatt öppen kulturskola för alla barn, fortsatt öppna idrottsaktiviteter så långt det bara är möjligt i förhållande till smittläget. Se över kostnader så att de ekonomiskt svaga grupperna inte väljer bort detta.

Tips på rapporter, material och initiativ

Uppmaning och önskan om samverkan

Jenny Nimborg enhetschef barnhälsovårdens och Charlotte Nylander överläkare Barnhälsovårdens utvecklingsenhet. -uppmanade i sin spaning till att: VÅGA FRÅGA!

 • Riktade besök
 • Längre tid till besöken 
 • Fokusera på det familjerna mår bra av 
 • Utomhusbingo 
 • Digitala föräldragrupper 
 • Digitala träffar med BHV-ssk 
 • Samverka i närvårdsstrukturen
 • Idag saknas viktiga aktörer för barn och familjer.
 • Uppmärksamma barnen i alla verksamheter
 • Skapa kreativa lösningar tillsammans
 • Förmedla framtidstro

Tiina Rooka Barn- och Utbildningsförvaltningen Vingåkers kommun, efterlyste namn på bra föreläsare om psykisk hälsa.

Om du inte hade möjlighet att skriva i chatten under mötet eller har förslag på personer/organisationer att bjuda in till samordningen, så mejla oss: Skyddad adress

För mer information: Öppen samordning - Barnets rättigheter i pandemin - Samverkanswebben (regionsormland.se)

Innehållsansvarig: Åsa Stålhane
Uppdaterat: 8 november 2021
SSGJ