Våga fråga!

Vi vuxna behöver nu mer än kanske någonsin ta vårt ansvar att vara ett professionellt stöd i att främja rätten till en god hälsa och utveckling för alla barn.

Genom att våga fråga uppmärksammar vi barnet när vi som profession har kontakt med vuxen som har barn i sin närhet (barn som närstående/anhörig) eller när vi möter barnet själv i någon av våra verksamheter

  • Våga fråga hur den som ni träffar, vuxen eller barn påverkats av pandemiläget, exempel om förändringar i familjen, ökad oro, förändrade levnadsvanor, alkoholvanor, våldsutsatthet, ändrade arbetsförhållande, sjukdom i familjen, ändrade, nätverk samt tillgång till förskola/skola.
  • Se över hur er verksamhet säkerställer och ev. stärka upp delar av att ordinarie verksamhet för att möta behovet hos barn och unga p.ga av samhällsläget.
  • Var frikostig med riktade besök/kontakt och möjligheter för barn.
  • Känner du oro för barnet ska du utifrån "ansvar" göra en orosanmälan om att ett barn far illa, enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen.
Innehållsansvarig: Åsa Stålhane
Uppdaterat: 18 maj 2021
KXYC