Möte 4: Digitala satsningar för att främja barn och ungas rätt till psykiska hälsa.

Vi genomförde det fjärde mötet 25 maj i kraftsamlingen Öppen samordning - Barnets rättigheter i pandemin. Cirka 30 personer från bland annat Sörmlands Kommuner, Region Sörmland, Svenska Kyrkan, RF/SISU och Rädda barnen. Sammanfattning från mötet och länkar hittar du nedan på denna sida.

Sammanfattning från möte 4, 25 maj

Tema: Digitala satsningar för att främja barn och ungas rätt till psykiska hälsa

Från nationellt håll kommer rapporter om upplevd ensamhet hos barn och unga som en effekt av pandemin. Bland annat så upplever barn isolering från samhället.

Presentation från dagen möte (pdf)
Spaningar under samordningen

Digitala satsningar ni gör för att främja barn och ungas rätt till psykiska hälsa. (vilka plattformar använder ni? Olika grupper?)

 • Discord mötesplats/ungdomsverksamhet online - gamingevent mm , instagram quizz mm
 • I Oxelösunds församling träffar vi vår ungdomsgrupp på Zoom varje vecka! Det fungerar jättebra! :)
 • Inom barnhälsovården har det utvecklats material för att kunna erbjuda digitala föräldragrupper
 • Skattjakt! Junis
  Häng med på Junis skattjakt ! Runt om i hela landet ligger våra skatter gömda. Din uppgift är att hitta dem. Om du svarar rätt på de kluriga frågorna i skatterna så kanske det blir just du som vinner.
 • Ung fritid och mötesplatser Eskilstuna - google meet för ungdomsambassadörer öven teams och zoom där danschallenge och workshop kunnat genomföras.
 • Större musikevent så som Majfesten som nyligen genomfördes med lokala och kända artister.
 • I dagsläget använder vi oss av instagram, discord och google meets. Vi försöker möta barn och unga där dem är och det finns möjlighet för oss att vara. I dessa kanaler spelar vi spel, tittar på klipp/film tillsammans, har gruppverksamheter, kahoots (frågesport/quiz), samtal, föreläsningar, information från andra aktörer, dansworkshops etc, Ung fritid och mötesplatser, Eskilstuna kommun
 • Delar av konfirmandundervisningen har skett digitalt!
 • Kulturskolorna gör digitala musikinspelningar, som samordnas till en sommarkonsert över kommungränser/regiongränser o i samarbete med t ex Sydafrika

Tips på rapporter, material och initiativ

TIPS för föreningsliv, kommuner och regionen att söka pengar för feriejobb!

Nu finns 10 miljoner att söka för ferieanställningar i sommar. Pengarna kan ge kommuner och organisationer möjlighet att anställa ungdomar. Föreningar kan också söka stöd så att ungdomar kan hjälpa dem att få barn och unga tillbaka i sin fritidsaktivitet. Mer information om stödet och kontaktuppgifter finns på  Regionens hemsida

 

Innehållsansvarig: Åsa Stålhane
Uppdaterat: 22 september 2021
68X1