Möte 5: Aktiviteter och stöd för barn och unga och familjer i sommar samt tillbakablick på vårens Öppen samordning

Vi genomförde det femte mötet 8 juni i kraftsamlingen Öppen samordning - Barnets rättigheter i pandemin. Cirka 30 personer från bland annat Sörmlands Kommuner, Region Sörmland, Svenska Kyrkan, RF/SISU och Rädda barnen. Sammanfattning från mötet och länkar hittar du nedan på denna sida.

Sammanfattning från möte 5, 8 juni

Temat: Aktiviteter och stöd för barn och unga och familjer i sommar

Detta var också sista tillfället så vi gjorde en tillbakablick- Vad har vi tillsammans uppmärksammat, delat, spridit och hur har vi inspirerat varandra för att samverka för barnets rättigheter i pandemin.

Presentation från dagen möte (pdf)
Spaningar under samordningen

Vad har öppen samordning gett dig? - Kan både vara på själva mötena eller vad du har fått med dig

 • Ökat samverkan på alla plan är för mig nyckeln till en bättre skola/fritid för våra barn och ungdomar. Att vi vuxna vågar samverka och hjälpas åt trots alla lagar, regler tystnadsplikt mm som kanske mer stjälper än hjälper.
 • En informationskanal. Insikt att vi är många som tillsammans arbetar för våra barn och ungas bästa. Stärkande!
 • ​Inspiration, kraft och hopp! Värdefullt att höra om alla initiativ för barn, ungdomar och föräldrar.
 • Bra inspiration från andra kommuner och regionen
 • ​Öppen samordning har gett mig möjlighet att ta in olika perspektiv i barn- och ungdomsfrågor. Perspektiv från olika huvudmän och verksamheter!​
 • All form av samverkan är av godo, vi arbetar för och med samma människor/barn. Det ger också nya kontakter som kan vara till nytta i framtiden! Bra länkar!​
 • Toppen att få en helhetsbild över vad som behöver göras och vad som redan görs för barn och unga
 • ​Blir uppriktigt glad över att detta initiativ och att vi är så breda kommun, region, civilsamhälle och kyrka! Det är så viktigt! Sen tycker jag att det varit värdefullt att ta del av olika exempel på omställningar som gjorts samt att få en bekräftelse på att vi gör/gjort rätt i att utmana och tänka nytt.

Tycker du att det finns det behov av att fortsätta öppen samordning för barnets rättigheter i pandemin till hösten?

 • JA! tror att det kan komma efterdyningar som behöver uppmärksammas och hanteras även om pandemiläget förbättras.
 • Jag tycker det borde vara återkommande varje termin. Mer samverkan kan förbättra mycket för våra barn.
 • Jag tror att det vore bra, det är först när vi träffar barnen och deras vårdnadshavare som vi ser hur alla mår och vad de efterfrågar. Kanske finns många uppdämda behov eller så har människor svårt att hitta tillbaka till tidigare aktiviteter.......
 • Ja, gärna det! Vi behöver fortsätta kraftsamla kring de konsekvenser av pandemin vi ser för barn och ungdomar. Det är ett långsiktigt om omfattande arbete som behövs!
 • Absolut och kanske inte bara för pandemins effekter utan kanske mer för att vi vuxna ska bli bättre på att samarbeta/dela utifrån barnkonventionens ambition.
 • Absolut, samverkan är alltid bra.​
 • Har gärna fortsättning men kanske mindre repetitioner om vad projektet går ut med och vad vi har pratat om tidigare för det kan man läsa ikapp. Absolut värdefullt att mötas så här och när vi är många som jobbar med samma mål barnets bästa så kan vi samverka.
 • Ser fram emot fortsättningen.

Tips på aktiviteter och stöd för barn och unga och familjer i sommar

 • En hel del idrottsföreningar anordnar öppna verksamheter runt om i Sörmland med stöd från oss i RF Sisu Sörmland och kommunerna. I samband med våra utbildningar utgår vi från materialet Barnens Spelregler som är en produkt av samverkan mellan RF och BRIS. Detta för att barnen som deltar ska kunna få särskilt stöd om så behövs. Särskilt viktigt är detta så många ledare också fortfarande är barn enligt BK.
 • Vi har sommarkul den 14 och 15 juni klockan 8–15,00 i Tumbo utanför Kvicksund. Barn 6–12 år. Hällby kyrka den 21 och 22 juni kl. 8,00 till 16, 00 Barn 6–12 år Eftermiddags häng åk 5, 6,7 den 16 och 23 juni klockan 13-19. Barnen behöver bo i församlingen. Behöver boka plats torsdagen innan varje aktivitet man vill gå på. För att kunna hålla mat och fika. Öppna förskolan är öppen onsdagar 9,30–11, 30 hela sommaren utom 30,31 och 35.Bokas plats. Se gärna församlingens fb och Instagram sida Hällby församling med Tumbo och Råby Rekarne för mer information.
 • Strängnäs Domyrka har sommarkonfirmationsläger och sommar-QL för de mindre barnen.
  Äntligen sommar på Vibeholm och  Programmet för Äntligen sommar

Tips på rapporter, material och initiativ

Vi från arbetsgruppen har en önskan!!!!

Du som inte har möjlighet att vara med vid sista tillfället

Innehållsansvarig: Åsa Stålhane
Uppdaterat: 22 september 2021
ZSHQ