Utvärdering

Den 15 december är det dags för sista tillfället av Öppen samordning- barnets rättigheter i pandemin. Vi vill gärna veta vad du har tyckt om de öppna samordningsmötena.

På mötet den 15 december kommer det finnas tillfälle att svara på våra frågor. Deltar du inte på mötet eller vill svara i lugn och ro så kan du besvara frågorna när det passar dig fram till den 10 januari.

Vi har valt att ställa öppna frågor så du kan svara hur mycket eller lite du själv önskar.

Tack för ditt svar!

Arbetsgruppen: Åsa Stålhane, Sofia Eriksson, Carolin Holmblad, Strateger i mänskliga rättigheter Välfärd och folkhälsa Hållbar regional utveckling, Region Sörmland, Lena Klintberg, Utvecklare - fokus barnrätt Kommunledningskontoret, Social hållbarhet, Eskilstuna kommun.

  

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland


Innehållsansvarig: Åsa Stålhane
Uppdaterat: 15 december 2021
A34Z