Möte 1: Hur har pandemin drabbat barn 0-18 år, vad kan vi göra?

Vi genomförde det första mötet 13 april i kraftsamlingen Öppen samordning - Barnets rättigheter i pandemin. Cirka 30 personer från bland annat Sörmlands Kommuner, Region Sörmland, Svenska Kyrkan, RF/SISU och Rädda barnen. Sammanfattning från mötet och länkar hittar du nedan på denna sida.

Sammanfattning från möte 1, 13 april

Tema: Hur har barn påverkats av pandemin - vad kan vi göra?

Presentationen från dagens möte

Man ser en ökad ohälsa för barn i alla åldrar, men även hos vårdhavare, som till exempel:

 • Sämre levnadsvanor
 • Ökad psykisk ohälsa 
 • Minskat deltagande i bland annat idrott, kultur, fritidsintressen
 • Stängda verksamheter
 • Distansundervisning med ökad isolering och stress
 • Framflyttade undersökning och behandlingar pga av förärldrars oro för att bli smittade av covid-19
 • Ökning av digitaliserat våld till exempel nätmobbing och grooming
 • Oro för att elever i årskurs 9 och i 3:an på gymnasiet inte ska få godkända slutbetyg pga distansundervisning

Planerade initiativ för barn i pandemin

 • Öppna förskolorna i Eskilstuna planerar att öppna digital verksamhet
 • Domkyrkan i Strängnäs ser över möjligheten till sommarläger

Behov och initiativ som man upplever finns för barn

 • Digitala föräldrautbildningar och möten
 • Se över arbetsgivaransvaret för de som har barn med distansundervisning för att föräldrarna ska kunna vara ett stöd för barnen
 • Utöka läxhjälp och lovskola (fler ideella organisationer kan vara behjälpliga i detta arbete)
 • Barnhälsovården önskar samverka med familjecentraler, förskolor, elevhälsa mm för fortsatt arbete med levnadsvanor och föräldrastöd. Kontakta Charlotte Nylander Barnhälsovården Sörmland

Tips på rapporter, material och initiativ

Innehållsansvarig: Åsa Stålhane
Uppdaterat: 6 december 2021
ZWEY