Glokala Sverige

Logotype Glokala Sverige

Region Sörmland deltar i det nationella projektet Glokala Sverige tillsammans med många av Sveriges kommuner och regioner. Projektet arbetar för de globala målen Agenda 2030 och drivs av Svenska FN-förbundet och SKR.

Arbetet innebär bland annat att politiker och tjänstepersoner får verktyg  och utbildning som bidrar till att förverkliga Agenda 2030. Ett arbete som bland annat innehåller mål för minskad ojämlikhet, biologisk mångfald, hållbar konsumtion och produktion samt jämställdhet.

Webbutbildningar

Kontaktperson i Region Sörmland är Skyddad adress

 
 

 

Uppdaterat: 5 januari 2023
5HQ6