Glokala Sverige

Logotype Glokala Sverige

Region Sörmland deltar tillsammans med 146 av Sveriges kommuner och regioner i det nationella projektet Glokala Sverige som arbetar för de globala målen Agenda 2030. Projektet drivs av Svenska FN-förbundet och SKR. 

Under 2019-2020 kommer politiker och tjänstepersoner att få verktyg  och utbildning som bidrar i arbetet att förverkliga Agenda 2030. Ett arbete som bland annat innehåller mål för minskad ojämlikhet, biologisk mångfald, hållbar konsumtion och produktion, jämställdhet.

Webbutbildningar

Nedan kan du se en interju med Mona Karila där hon beskriver Region Sörmlands arbete med Agenda 2030 under projektet Glokala Sveriges nationella konferens Mötesplats Agenda 2030 den 25 september 2019.  

Mona Karila berättar om Region Sörmlands arbete med Agenda 2030.
 
 
Uppdaterat: 3 september 2020
5KSV