Liv & hälsa

Sedan år 2000 genomför Region Sörmland regelbundet folkhälsoundersökningen Liv & hälsa bland vuxna. Under våren 2022 genomfördes den för sjätte gången. Resultaten används bland annat i Regionens arbete med att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa för alla som bor i Sörmland.

Om undersökningern

Undersökningen ger kunskap om den vuxna befolkningens hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och vårdkontakter. Detta gör att vi kan visa på hur hälsan och dess bestämningsfaktorer förändras över tid. Liv & hälsa 2022 innehåller några nya frågeområden, till exempel frågor om coronapandemin.

Liv & hälsa är en urvalsundersökning och enkäten skickades till drygt 78 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 18 år eller äldre i Uppsala, Sörmland, Värmland, Västmanland och Örebro län (CDUST) under 2022. Sammanlagt svarade 35 169 personer på undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på närmare 45 procent.

Drygt 14 600 sörmlänningar fick frågan om att delta i undersökningen, av dessa deltog 6 354, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent.

För mer information om Liv & hälsa undersökningen besök utvecklasormland.se (ny webbsida)

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Uppdaterat: 10 mars 2023
HWKE