Liv & hälsa

Sedan år 2000 har Region Sörmland regelbundet genomfört befolkningsundersökningen Liv & hälsa i den vuxna befolkningen. Arbetet sker i samarbete med regionerna i Uppsala, Västmanland, Värmland och Örebro.

Liv & hälsa 2022

Metod och genomförande

I 2022 års undersökning kommer 78 000 invånare, varav närmare 15 000 i Sörmland, få möjlighet att svara på frågor om sin hälsa, sina levnadsvanor och livsvillkor samt om sina vårdkontakter. Årets undersökning innehåller några nyheter, till exempel frågor om coronapandemin. Undersökningen påbörjas under vecka 7 och pågår under våren. Resultaten från undersökningen presenteras i slutet på året och används i Regionens arbete med att skapa en god, jämlik och jämställd hälsa för alla som bor i Sörmland. 

Enkät

Frågor och svar om Liv & hälsa undersökningen 2022 (ny sida)

Liv & hälsa 2017

Enkäter

Publikationer

Hälsa på lika villkor 2021

I februari 2021 fick 120 000 personer i Sverige, varav cirka 9 000 sörmlänningar, en inbjudan om att delta i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor. Frågorna i enkäten handlade om hälsa och livsvillkor och undersökning hade även flera frågor som handlade om den pågående covid-19 pandemin. Enkäten skickades ut till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin.

Här presenteras resultat från Hälsa på lika villkor 2021

 

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Uppdaterat: 10 februari 2022
2D2V