Liv & hälsa

Sedan år 2000 har, inom ramen för ett samarbete mellan regionerna Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro (CDUST), flera befolkningsundersökningar genomförts i den vuxna befolkningen.

Liv & hälsa 2017

Metod och genomförande

I 2017 års undersökning gavs78 000 invånare, varav nära 15 000 i Sörmland, möjlighet att svara på frågor om sin hälsa, sina levnadsvanor och livsvillkor samt om sina vårdkontakter.
För första gången skickas tre olika enkäter ut. Frågorna är anpassade till de tre åldersgrupperna 18–29 år, 30–69 år samt gruppen 70 år och äldre. Formulären är kortare än de tidigare versionerna av Liv & hälsa och det finns möjlighet att fylla i enkäten via en webbsida eller på traditionellt sätt genom en pappersenkät.
Förändringarna görs för att anpassa både formulären och metoderna till ett mer modernt sätt att samla in data och förhoppningsvis därigenom få fler som deltar i undersökningen.

Enkäter

Publikationer

 

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Uppdaterat: 9 oktober 2019
M8H6