Liv & hälsa ung 2023

Enkätundersökningen Liv & hälsa ung genomförs av Region Sörmland i samverkan med länets kommuner och skolor. Nästa år gör vi Liv & hälsa ung för åttonde gången. Eleverna kommer att få svara på en digital enkät som handlar om deras liv, hälsa och livsvillkor.

I maj bjöd vi in dig som ville veta mer om undersökningens tidsplan, frågeområden, hantering av nya frågor  och samverkan. Det fanns också utrymme för frågor och funderingar.

Powerpointbilder från möten

 Mer information 

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 6 september 2022
KN24