Digitala föreläsningar om Liv & hälsa ung

Liv & hälsa ung har genomfört enkätundersökningar om barn och ungdomars hälsa sedan 2004, som har publicerats i olika sammanhang och även varit underlag för analyser och forskning. Under hösten kommer en del av resultaten att redovisas under fem digitala entimmes-föreläsningar med olika teman.

Du kan delta i en föreläsning eller flera. Anmälan görs via formuläret nedan och du får sedan en inbjudan via Outlook. Sista anmälningsdag är tre dagar inför respektive föreläsning.

Program

1/10 klockan 10:00-11:00
Rapport Ungdomars liv och hälsa i Sörmland

Rapporten bygger på resultat från undersökningarna mellan åren 2008–2020 och ger en övergripande nulägesbeskrivning av ungdomars hälsa. I rapporten synliggörs också hälsoutvecklingen över tid, hur hälsan skiljer sig mellan killar och tjejer, för olika åldrar samt för socioekonomisk indikator. Innehållet i rapporten publiceras kapitelvis och presentationen omfattar:

  • Kapitel 1 - självskattad hälsa och psykisk hälsa
  • Kapitel 2 - kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och tandhälsa
  • Kapitel 3 - levnadsvanor (publiceras 1/10)

Medverkande: Susann Ericsson och Sanna Tiikkaja Region Sörmland

15/10 klockan 10:00-11:00
Lightversion Liv & hälsa ung Eskilstuna

Liv & hälsa ung genomförs av Region Sörmland vart tredje år. För att få tätare lokala data kommer Eskilstuna kommun med start 2021 att genomföra Liv & hälsa ung i lightversion de år som den stora enkäten inte genomförs. En arbetsgrupp har valt ut frågor som skolelever i årskurs 9 och 2 på gymnasiet i Eskilstuna kommer att få svara på och som kommer att kunna analyseras varje år.

Medverkande: Eva Carlsson, Fredrik Enquist Eskilstuna kommun och Elin Johansson Polisen

29/10 klockan 10:00-11:00
Rapport Barn som närstående i Sörmland behöver stärkt stöd

I undersökningen 2020 uppgav drygt 3 000 elever att de är barn till närstående, dvs har någon som står dem nära och som har eller har haft fysisk sjukdom, psykisk sjukdom, missbruk eller har avlidit. Dessa elevers resultat jämförs med elever som inte är närstående utifrån områden som rör skola, hälsa, levnadsvanor, socialt stöd samt trivsel och framtidstro.

Medverkande: Åsa Stålhane och Sanna Tiikkaja Region Sörmland

12/11 klockan 10:00-11:00
Visualisering av data

Liv & hälsa ung går tillbaka många år i tiden och innehåller en stor mängd data vilket kan vara svårt och överblicka. För att förbättra tillgängligheten och lättare se trender över tid och geografi arbetar regionen med att ta fram ett verktyg för visualisering. Målsättningen är att användaren själv ska kunna välja vilken fråga som är intressant, över vilket tidsspann, för vilken grupp samt i vilken område och därefter skapa visualiseringar som kan sparar för t ex presentationer eller webben.

Medverkande: Jon Wiggh Region Sörmland

26/11 klockan 10:00-11:00
Forskning om fetma och övervikt

Övervikt och fetma är en stor utmaning för ungas folkhälsa. Två medarbetare inom regionen forskar inom området och de har använt Liv & hälsa ung materialet. De har undersökt självskattad hälsa hos unga med övervikt eller fetma, med fokus på levnadsvanor och sociala faktorer. 

Medverkande: Ylva Tindberg och Sanna Tiikkaja Region Sörmland och Uppsala Universitet

Anmälan

     
Jag vill delta vid följande tillfällen:

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland

   
Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
Uppdaterat: 23 september 2021
YWEA