Liv & Hälsa ung 2004 - 2017

Hur mår våra sörmländska barn och ungdomar, egentligen? Den frågan blev 2001 starten på vårt arbete med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 2004 genomfördes den första undersökningen och 2020 genomförds den för sjunde gången.

Metod och genomförande

Liv & Hälsa ung är en totalundersökning, det vill säga att alla elever, i aktuella årskurser, får möjlighet att delta i undersökningen. Eleverna besvarar enkäten under skoltid och svaren kan inte kopplas till en enskild elev.

Enkäter

2017

2014

2011

2008

 

Publikationer

Rapport (pdf-fil)

I denna översikt redovisas uppgifter från Liv & hälsa ung undersökningarna i Sörmland för åren 2004-2017.

Rapportserie Mår alla bra? (pdf-fil)

Rapportserie från Liv och hälsa ung-undersökningen 2017 i Mellansverige. Skillnader utifrån kön, sexuell läggning, födelseland, funktionsnedsättning och ekonomi i nionde klass.

Kommunåterkoppling (pdf-fil)

Redovisar ett urval av en kommuns och och länets resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa ung 20017.

Länsresultat (pdf-fil)

Power Point

Vill du ta del av älder enkäter och rapporter så hör av dig till oss via vår funktionsbrevlåda.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa ung så kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Uppdaterat: 14 december 2020
CRDD