Liv & Hälsa ung

Hur mår våra sörmländska barn och ungdomar, egentligen? Den frågan blev 2001 starten på vårt arbete med Liv & Hälsa ung, en enkätundersökning om barns och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. 2004 genomfördes den första undersökningen och 2020 genomförds den för sjunde gången.

Metod och genomförande

Liv & Hälsa ung är en totalundersökning, det vill säga att alla elever, i aktuella årskurser, får möjlighet att delta i undersökningen. Eleverna besvarar enkäten under skoltid och svaren kan inte kopplas till en enskild elev.  Resultaten redovisats i sammanställningar och rapporter och är ett stöd för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn och unga i länet.

Från och med år 2020 är undersökningen webbaserad, medan tidigare undersökningar har genomförts i pappersformat. Eleverna får svara på frågor som på olika sätt kan påverka ungas liv, hälsa och livsvillkor.

Liv & hälsa ung 2020 (ny sida)

Enkäter

2017

2014

2011

2008

 

Publikationer

Rapport (pdf-fil)

I denna översikt redovisas uppgifter från Liv & hälsa ung undersökningarna i Sörmland för åren 2004-2017.

Rapportserie Mår alla bra? (pdf-fil)

Rapportserie från Liv och hälsa ung-undersökningen 2017 i Mellansverige. Skillnader utifrån kön, sexuell läggning, födelseland, funktionsnedsättning och ekonomi i nionde klass.

Vill du ta del av älder enkäter och rapporter så hör av dig till oss via vår funktionsbrevlåda.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Liv & hälsa ung så kan du kontakta oss via vår funktionsbrevlåda

Uppdaterat: 5 september 2022
S31Z