Hälsan i Södermanland

Region Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa. Eftersom det ständigt sker förändringar på dessa områden har vi i denna rapport samlat så aktuella uppgifter som möjligt. Rapporten uppdateras ett par gånger om året.

Här kan du ladda ner den senaste versionen av

Uppdaterat: 30 juni 2022
7QCG