Nationell statistik

På en nationell nivå är det flera myndigheter som har uppdraget att genomföra undersökningar och sammanställa rapporter inom folkhälsoområdet.

Uppdaterat: 5 november 2019
XFMH