Hållbara och hälsosamma matvanor

Hur kan vi gemensamt göra något åt att våra barn lider av fetma och att våra äldre är undernärda och svälter i Sörmland? Kom och var med och skapa hälsosamma och hållbara matvanor genom hela livet den 7 mars!

Anmäl dig senast 23 feb 2019

     
 

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna spara och publicera uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade.


Om personuppgifter i Landstinget Sörmland


Uppdaterat: 11 december 2018
GJ4P