29 januari 2024

CCTV klassas inte längre som skrymmande hjälpmedel f.rom 1/2

Från och med 1 februari kommer CCTV inte längre att klassas som skrymmande hjälpmedel. Detta på grund av att de inte uppfyller kriterierna för skrymmande hjälpmedel samt för att vi inte kan lastsäkra dessa i lastbilarna utifrån de säkerhetskrav som finns.

Innehållsansvarig: Zinnita Lundgren

W8KC