IT, service och fastighet

Fastigheter och rum

Här hittar du information om olika fastighetstjänster och annat som har med ditt rum att göra.

IT-stöd

Här finns information till dig som arbetar på distans och behöver åtkomst till Region Sörmlands nät via internet.

Verksamhetsnära tjänster

Här hittar du information om hur du bokar eller beställer olika servicetjänster, exempelvis hämtning av brev och paket, livsmedel till personal eller transporter.