Om webbplatsen

Samverkanswebben är Region Sörmlands webbplats för samverkan och kommunikation med samarbetspartners. Innehållet riktar sig framförallt till privata vårdgivare, kommuner och andra samarbetspartners som har gemensamma uppdrag med regionen.

Samverkanswebben är till för dig som har kontakt med Region Sörmland i din yrkesutövning. Här hittar du bland annat kontaktuppgifter, styrande dokument och kunskapsstöd inom olika områden.

Anpassning och tillgänglighet

Region Sörmland arbetar på olika sätt med tillgänglighet. All information och alla tjänster på webbplatsen kan användas av alla, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar. Webbplatsen följer internationella och nationella tillgänglighetsregler (WCAG 2.1 AA, se även webbriktlinjer.se). Se tillgänglighetsutlåtande.

Förändra teckenstorlek

Använd webbläsarens funktioner för att förändra textstorleken på webbsidan i webbläsarens menyer under Visa-menyn. Leta efter "Textstorlek", "Öka teckensnitt", "Minska teckensnitt" eller "Zoomfaktor", beroende på vilken webbläsare du har.

Du kan också ändra zoomen genom att hålla ner Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet, eller genom att trycka på Ctrl-tangenten och + - tangenterna, eller om det är en pekskärm genom att använda "pinch".

Skriva ut webbsidor

På webbplatsen används stilmallar för att anpassa utskrifter för god läsbarhet. Alla utskrifter skrivs ut med din webbläsares inbyggda funktion för utskrift.

Läs om personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Innehållsansvarig: Helena M Karlsson
Uppdaterat: 22 november 2023
UJJF