För dig som vaccinerar

Information och riktlinjer om aktuella vaccinationer för dig som vaccinerar i Region Sörmland.

Hjälpmedelcentralen

Rutiner och beställning av hjälpmedel.

Närvård

Information om närvård och närvårdssamverkan i Sörmland.

Smittskydd och vårdhygien

Här hittar du som arbetar inom kommunen eller regionen information kring smittskydd och vårdhygien.

Privata vårdgivare

Information om privata vårdgivare för dig som arbetar i en organisation utanför Region Sörmland.

Kris- och katastrofberedskap

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap för hur särskilda händelser ska hanteras.

Språkslottet

Språkslottet vill skapa goda läsvanor genom språkstärkande insatser för barn
0-3 år och deras familj.

Distansarbete

Information och stöd till dig som arbetar på distans.