Region Sörmland - Samverkanswebben
Coronavirus

Covid-19

All övergripande information om covid-19.

Vaccination covid-19

Covid-19: Vaccination

Medicinsk information om vaccination mot covid-19.

Två hjärtan, ett gult och ett blått.

Med anledning av invasionen i Ukraina

Samlad information om Ukraina för vårdgivare inom Södermanlands län.

Man håller sin hand på rullstolshjul

Hjälpmedelcentralen

Aktuellt på hjälpmedelcentralen.

Hälsoval Sörmland

Hälsoval Sörmland arbetar för att privat- och offentligt ägda vårdcentraler ska kunna bedriva primärvård på lika villkor.

Headset vid bärbar dator

Distansarbete

Information och stöd till dig som arbetar på distans.

Tre personers händer på arbetsbord

Upphandlingar

Till dig som vill bli leverantör till Region Sörmland och Region Västmanland.

Skyltar på Varbergs sjukhus

Kris- och katastrofberedskap

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap för hur särskilda händelser ska hanteras.