Region Sörmland - Samverkanswebben
Två hjärtan, ett gult och ett blått.

Kriget i Ukraina

Samlad information om situationen i Ukraina för dig som är vårdgivare i Sörmland.

Man håller sin hand på rullstolshjul

Hjälpmedelcentralen

Rutiner och beställning av hjälpmedel.

Headset vid bärbar dator

Distansarbete

Information och stöd till dig som arbetar på distans.

Skyltar på Varbergs sjukhus

Kris- och katastrofberedskap

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap för hur särskilda händelser ska hanteras.