Region Sörmland - Samverkanswebben
Man håller sin hand på rullstolshjul

Hjälpmedelcentralen

Rutiner och beställning av hjälpmedel.

Skyltar på Varbergs sjukhus

Kris- och katastrofberedskap

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap för hur särskilda händelser ska hanteras.

Två hjärtan, ett gult och ett blått.

Kriget i Ukraina

Samlad information om situationen i Ukraina för dig som är vårdgivare i Sörmland.

Bilden visar en grind till en hage

Närvård

Information om närvård och närvårdssamverkan i Sörmland.

Språkslottet skapar goda läsvanor för barn 0-3 år

Språkslottet

Språkslottet vill skapa goda läsvanor genom språkstärkande insatser för barn
0-3 år och deras familj.

Headset vid bärbar dator

Distansarbete

Information och stöd till dig som arbetar på distans.