För dig som vaccinerar

Information och riktlinjer om aktuella vaccinationer för dig som vaccinerar i Region Sörmland.

Hjälpmedelcentralen

Aktuell information, rutiner och regelverk för dig som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel.

Nära vård och hälsa i samverkan

Gemensamma överenskommelser och rutiner för Sörmlands kommuner, regionen och privata vårdgivare med regionala avtal.

Smittskydd och vårdhygien

Här hittar du som arbetar inom kommunen eller regionen information kring smittskydd och vårdhygien.

Privata vårdgivare

Information för dig som är privat vårdgivare och har avtal med Region Sörmland.

Kris- och katastrofberedskap

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap för hur särskilda händelser ska hanteras.

Språkslottet

Språkslottet vill skapa goda läsvanor genom språkstärkande insatser för barn
0-3 år och deras familj.

Distansarbete

Information och stöd till dig som arbetar på distans.