Region Sörmland - Samverkanswebben
Man håller sin hand på rullstolshjul

Hjälpmedelcentralen

Rutiner och beställning av hjälpmedel.

En sjuksköterska sätter omsorgsfullt en kanyl i en hand.

Närvård

Information om närvård och närvårdssamverkan i Sörmland.

Två händer som tar handsprit från en dispenser.

Smittskydd och vårdhygien

Här hittar du som arbetar inom kommunen eller regionen information kring smittskydd och vårdhygien.

Headset vid bärbar dator

Distansarbete

Information och stöd till dig som arbetar på distans.

Ukrainas flagga i blått pch gult.

Kriget i Ukraina

Samlad information om situationen i Ukraina för dig som är vårdgivare i Sörmland.

Skyltar på Varbergs sjukhus

Kris- och katastrofberedskap

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap för hur särskilda händelser ska hanteras.

Språkslottet skapar goda läsvanor för barn 0-3 år

Språkslottet

Språkslottet vill skapa goda läsvanor genom språkstärkande insatser för barn
0-3 år och deras familj.

Evenemang

  • Det finns inga evenemang att visa.
Fler händelser