Region Sörmland - Samverkanswebben
Coronavirus

Covid-19

All övergripande information om covid-19.

Vaccination covid-19

Covid-19: Vaccination

Medicinsk information om vaccination mot covid-19.

Hälsoval

Hälsoval Sörmland arbetar för att privat- och offentligt ägda vårdcentraler ska kunna bedriva primärvård på lika villkor.

Headset vid bärbar dator

Distansarbete

Information och stöd till dig som arbetar på distans.

Man håller sin hand på rullstolshjul

Hjälpmedelcentralen

Aktuellt på hjälpmedelcentralen.

Tre personers händer på arbetsbord

Upphandlingar

Till dig som vill bli leverantör till Region Sörmland och Region Västmanland.

Skyltar på Varbergs sjukhus

Kris- och katastrofberedskap

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap för hur särskilda händelser ska hanteras.