Privata vårdgivare

På dessa sidor har vi samlat information för dig som är privat vårdgivare och har avtal med Region Sörmland enligt Lag om läkarvårdsersättning (LOL), Lag om ersättning för fysioterapi (LOF) samt upphandlade avtal enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).

Hitta snabbt

Vi som arbetar med privata vårdgivare

Sofia Hedlund, enhetschef
Anton Nordmark, verksamhetsutvecklare
Patrik Ahlqvist, verksamhetsutvecklare
Mia Andersson, support Privera
Emma Gustafsson, administrativt stöd

Du når oss på vår gemensamma e-postadress som finns i kontaktblocket.

Nyheter

Visa fler
Uppdaterat: 11 juli 2024
DXQ1