Språktolk

Beställning av språktolkar ska ske till Språkservice.

Språkservice 

Är det första gången du beställer tolk från Språkservice behöver du skaffa ett kundnummer. Nytt kundnummer får du genom att fylla i deras formulär på deras hemsida:

https://www.sprakservice.se/se/kontakt0/ny-kund

Till kundnummet kan ni sedan lägga till fler inloggningar. Tänk på att alla inloggningar inom samma kundnummer kan se varandras bokningar m.m.
Inloggning beställer ni här:
https://www.sprakservice.se/se/kontakt0/beställ-inloggning

Akuttolkning beställs alltid på tfn 0770-457 458 

TolkNu
Språkservice lanserar en ny tjänst, TolkNu, där syftet är att göra det smidigare för dig att boka och komma i kontakt med en telefontolk direkt. Om det inte finns någon tolk tillgänglig kan du enkelt se när en finns att tillgå alternativt genomföra en så kallad snabbokning. Inga kostnader utöver avtalade priser tillkommer. För mer information se dokument TolkNu under relaterad information till höger.

Beställningsunderlag:
Vid beställningen behöver tolkförmedlaren följande uppgifter av dig:

 • Beställarens namn och telefonnummer
 • Kundnummer & språk
 • Tolkadress och tolkanvändare
 • Datum och klockslag
 • Tolkens kompetensnivå
 • Kort beskrivning av uppdraget
 • Övriga önskemål (önskemål om att tolken har särskild utbildning, visst kön etc.)

Ett tips! Notera själv på ett väl synligt ställe att du har beställt tolk. Då minimerar du risken för dubbla beställningar.

Att tänka på vid beställning och andvändning av tolk:

 • Kontakta aldrig tolken direkt, utan låt istället beställningen förmedlas av tolkförmedlaren. Tolkförmedlaren har särskilda avtal med sina tolkar som underlättar såväl tolkarnas som tolkförmedlarnas schemaläggning av uppdragen.

 • Tänk på att det är du och inte klienten/patienten som är skyldig att se till att tolken beställs om det behövs.

 • Vid beställning av tolk är det viktigt att skilja på asylsökande/papperslösa och övriga.

  För tolkar avseende asylsökande/papperslösa är referenskoden 659106591. För övriga tolkuppdrag är det respektive verksamhets referensnummer som gäller.

 • Till sist - tänk på att beställa tolken i så god tid som möjligt.

Rutiner för tolkarvoden
Den som bestyrker och bekräftar tolktiden bör se till att alla uppgifter på tolkarvodes -blanketten är korrekt ifyllda.

Tolkkostnad
Tolkkostnader debiteras beställare om inte annat överenskommits. Vid avbeställning senare än 24 timmar före tolkningstillfället debiteras kunden för en timme eller för beställd tid. Tolkförmedlaren försöker alltid att lägga om den avbeställda tolken på något annat uppdrag för att på så sätt undvika debitering av det avbeställda uppdraget.

Kontaktuppgifter

Innehållsansvarig: Thomas Andersen
Uppdaterat: 3 februari 2021
1XWG