Språktolk

Beställning av språktolkar ska ske till Språkservice 

Är det första gången du beställer tolk från Språkservice behöver du skaffa ett kundnummer. Nytt kundnummer får du genom att fylla i deras formulär på deras hemsida:
https://www.sprakservice.se/form/bli-kund-offentlig-sektor

Till kundnummet kan ni sedan lägga till fler inloggningar. Tänk på att alla inloggningar inom samma kundnummer kan se varandras bokningar m.m.
Inloggning beställer ni här:
https://www.sprakservice.se/form/bestall-inloggning

Beställningsunderlag:

Vid beställningen behöver tolkförmedlaren följande uppgifter av dig:

 • Beställarens namn och telefonnummer
 • Kundnummer & språk
 • Tolkadress och tolkanvändare
 • Datum och klockslag
 • Tolkens kompetensnivå
 • Kort beskrivning av uppdraget
 • Övriga önskemål (önskemål om att tolken har särskild utbildning, visst kön etc.)

Ett tips! Notera själv på ett väl synligt ställe att du har beställt tolk. Då minimerar du risken för dubbla beställningar.

Att tänka på vid beställning och andvändning av tolk:

 • Kontakta aldrig tolken direkt, utan låt istället beställningen förmedlas av tolkförmedlaren. Tolkförmedlaren har särskilda avtal med sina tolkar som underlättar såväl tolkarnas som tolkförmedlarnas schemaläggning av uppdragen.

 • Tänk på att det är du och inte klienten/patienten som är skyldig att se till att tolken beställs om det behövs.

 • Vid beställning av tolk är det viktigt att skilja på asylsökande/papperslösa och övriga.

  För tolkar avseende asylsökande/papperslösa är referenskoden 659106591. För övriga tolkuppdrag är det respektive verksamhets referensnummer som gäller.

 • Till sist - tänk på att beställa tolken i så god tid som möjligt.

 

Kontaktuppgifter

Innehållsansvarig: Thomas Andersen
Uppdaterat: 28 april 2023
E52U