Tandvård

Här hittar du information som riktar sig till personal inom vård och omsorg, tandvård och hälso- och sjukvård.

Tandvårdsenheten ansvarar för administration och regelverk rörande regionens tandvårdsstöd för vuxna och allmäntandvård för barn och unga vuxna.

Patientnämnden

Behöver du eller en patient kontakt med Patientnämnden finns information om Patientnämnden på regionens webbplats.

Mer information om och kontaktuppgifter till Patientnämnden

Uppdaterat: 4 juli 2024
SQYC