Tandvård

Här hittar du information som riktar sig till personal inom vård och omsorg, tandvård och hälso- och sjukvård.

Tandvårdsenheten ansvarar för administration och regelverk rörande regionens tandvårdsstöd för vuxna och allmäntandvård för barn och unga vuxna.

Under rubrikerna i vänstermenyn kan du läsa mer om respektive område.

Ett tips är att spara genvägarna till de tjänster du använder ofta som favoriter på din egen dator.

Uppdaterat: 8 augusti 2021
4TM1