Nationella läkemedelslistan

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Lagen innebär att patienten kommer att kunna dela informationen om sina förskrivna och uthämtade läkemedel med vården och inte bara med apotek.

E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan på uppdrag av regeringen. Införandet sker stegvis med anledning av covid-19 pandemin och den stora belastning den medför på vården. Till en början kommer nationella läkemedelslistan endast att vara tillgänglig för vården via ett separat webbgränssnitt hos E-hälsomyndigheten ("Förskrivningskollen").

Allt om Nationella läkemedelslistan

Mer information till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård

Hos E-hälsomyndigheten finns mer informationsmaterial om vad Nationell läkemedelslista innebär och vad som händer när lagen börjar gälla den 1 maj 2021. Materialet vänder sig främst till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Information till patienter och invånare

E-hälsomyndigheten har också tagit fram informationsmaterial som riktar sig till patienter och invånare.

Information till patienter och invånare

Webbutbildning för dig som vill veta mer

Webbutbildningen "Lär känna Nationella läkemedelslistan" ger mer information om hur lagen om nationell läkemedelslista och registret Nationella läkemedelslistan fungerar. Utbildningen finns i olika versioner och riktar sig till:

  • Hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver läkemedel.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal som inte förskriver läkemedel.

Till webbutbildningen Lär känna Nationella läkemedelslistan.
 

Uppdaterat: 10 februari 2023
HYA5