Tolktjänst

Tolkcentralen erbjuder tolk för döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.

När du inom hälso- och sjukvården möter någon från dessa målgrupper har du rätt att beställa tolk i alla situationer, till exempel vid besök hos läkare, tandläkare, fysioterapeut och distriktssköterska. Det gäller även vid in- och utskrivningssamtal, rond, habiliteringsplanering och kuratorbesök.

Beställa tolk

Du bokar tolk genom att mejla eller ringa Tolkcentralen. 

Telefonnummer: 016- 10 30 70
(kl 9-12 helgfri månd-fred. Övrig tid är du välkommen att kontakta oss via sms och e-post. Du kan också lämna meddelande på vår telefonsvarare (tal/text eller bildtelefon).

Texttelefon: 019-17 11 80

SMS: 076-686 98 32

E-post: Skyddad adress

Bildtelefon: Skyddad adress

När du beställer tolk behöver du uppge följande uppgifter:

 • Datum för tolkning
 • Adress, inklusive eventuell portkod, våning etc.
 • Tid
 • Tidsåtgång
 • Kontaktuppgifter till beställare
 • Namn på dem som behöver tolk samt den primära tolkanvändarens personnummer
 • Vad som ska tolkas. Till exempel hälso- och sjukvårdsbesök, besök hos socialtjänsten etc.

Vi tar gärna emot så mycket information som möjligt inför tolkningen för att kunna ge bästa möjliga service och tolktjänst. 

Kostnadsfri tjänst

Tolktjänsten är kostnadsfri inom hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 7 §.

Sedan hösten 2020 arbetar Tolkcentralen främst digitalt och kontoret är bemannat vid behov. Du är välkommen att boka tid för besök.

Tolk på distans

Vi utför även distanstolkning. Utrustning som behövs för det är:

 • Dator/surfplatta
 • Internetuppkoppling
 • Webbkamera
 • Bra ljudupptagning

Hur hanteras länkar och inbjudan till distanstolkning?
Du som vårdgivare skickar kallelse/inbjudan till den plattform du vill använda till Skyddad adress

Tolkcentralen ansvarar för att förmedla länken till tolken som ska utföra tolkningen.

För mer information om tolkning på distans vänligen kontakta Tolkcentralen.

Tolkmetoder

Teckenspråkstolk

Tolken tolkar mellan teckenspråk och svenska och vice versa.

Skriv- och TSS-tolk

En skriv-och TSS-tolk arbetar med följande metoder som grundar sig på det svenska språket: 

 • Skrivtolkning (från talad till skriven svenska)
 • Tecken som stöd (TSS)
 • Tydligt tal

Dövblindtolk

En dövblindtolk arbetar med följande metoder beroende på den primära tolkanvändarens behov:

 • Taktilt teckenspråk 
 • Tydligt tal 
 • Synfältsanpassat teckenspråk
 • Syntolkning
 • Ledsagning

Kom ihåg!

 • Vänligen avboka tolken om behovet upphör. Tolken kan behövas hos någon annan.
 • Boka tolk innan du skickar eventuell kallelse eller bokar möte för att säkerställa att tolk finns tillgänglig

Begränsning under lov och helgdagar

Observera att under lov, röda dagar och under sommaren har vi begränsat antal tolkar som är i tjänst. 

Se filmen "Att använda tolk"

Nedan kan du se och lyssna på filmen "Att använda tolk", som är fem minuter lång och som innehåller information om att använda tolk.

Titta gärna på filmen på vår sida på Youtube, där den finns som textad.

Akutnummer

Vid behov av tolk till en nödsituation såsom fara för hälsa, liv eller egendom. Ring text- och taltelefon på nummer: 08-454 20 17.

Adress

Tolkcentralen Fraktgatan 5 633 46 ESKILSTUNA

Nationell tjänst för teckenspråkstolkning

Tills tolk kan vara på plats (fysiskt eller via Teams) kan bildtelefon användas för teckenspråkstolkning.

Uppdaterat: 10 mars 2022
SDGM