Tolktjänst

Tolkcentralen erbjuder tolk för döva, vuxendöva, personer med hörselnedsättning samt personer med dövblindhet.

Tillhör du någon av de ovanstående grupperna? Eller ska du som hörande samtala med en person som tillhör någon av ovanstående grupp? Då har du rätt att beställa tolk i alla tänkbara situationer. Det kan vara besök hos läkare, in- och utskrivningssamtal, rond, kontakt med socialtjänsten, föreningsmöten, SIP-möten, samtal med arbetsgivaren och så vidare.

Beställa tolk

Du bokar tolk genom att kontakta Tolkcentralen.
Telefonnummer: 016- 10 30 70
Öppettid: Kl 8.00-16.30 Telefontid: 9.00-12.00
Efter kl 12.00 är du välkommen att kontakta oss via SMS och e-post. Du kan också lämna meddelande på vår telefonsvarare (tal/text eller bildtelefon).

Dag före helgdag kan andra tider förekomma.
Texttelefon: 019-17 11 80
SMS: 076-686 98 32

E-post: tolkcentralen@regionsormland.se

Bildtelefon: tolkcentralen.sormland@mymmx.se

När du beställer tolk behöver du uppge följande uppgifter:

 • Datum för tolkning
 • Adress, inklusive eventuell portkod, våning, mötesplats etc
 • Start- och sluttid på din tolkbeställning
 • Kontaktuppgifter till dig som beställare
 • Namn på den/dem som behöver tolk samt den primära tolkanvändarens (klientens/patientens) personnummer
 • Vad som ska tolkas. Till exempel hälso- och sjukvårdsbesök, besök hos socialtjänsten, myndighetsbesök, samtal med arbetsgivaren, fritidsaktiviteter etc.

Vi tar gärna emot så mycket information som möjligt inför tolkningen för att kunna ge bästa möjliga service och tolktjänst. 

Kostnadsfri tjänst

Tolktjänsten är kostnadsfri inom hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 7 §.

Tolk på distans

Distanstolkning innebär att du kan få tolkning via dator eller surfplatta. Distanstolkning passar bra i sammanhang med tydlig struktur, till exempel hälso- och sjukvårdsbesök, föreläsningar och möten. Fråga Tolkcentralen om du är osäker på om distanstolkning kan fungera för just ditt behov.

Det här behövs vid distanstolkning

 •  Dator eller surfplatta
 •  Bra internetuppkoppling
 •  Webbkamera (vid teckenspråkstolkning)
 • Bra ljud- och ljusförhållande

Hur hanteras länkar och inbjudan till distanstolkning?
Du som vårdgivare skickar kallelse/inbjudan till den plattform du vill använda till tolkcentralen@regionsormland.se

Tolkcentralen ansvarar för att förmedla länken till tolken som ska utföra tolkningen.

Tolkmetoder

Teckenspråkstolk

Teckenspråkstolkar används av dem som har teckenspråk som första språk. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Skriv- och TSS-tolk

En skrivtolk skriver det som sägs och personen med hörselnedsättning eller dövhet kan läsa texten på en skärm. Tolkmetoden vänder sig främst till personer som har fått en hörselnedsättning eller dövhet i vuxen ålder.

TSS, tecken som stöd, kan även användas som tolkmetod.

Dövblindtolk

Dövblindtolkar tolkar till dem som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Tolkarna använder olika tolkmetoder beroende på vad som behövs, till exempel taktilt, visuellt teckenspråk eller tydligt tal.

Kom ihåg!

 • Vänligen avboka tolken om behovet upphör eller om tiden förändras.
 • Boka gärna tolk innan du skickar eventuell kallelse.

Se filmen "Att använda tolk"

Nedan kan du se och lyssna på filmen "Att använda tolk", som är fem minuter lång och som innehåller information om att använda tolk.

Titta gärna på filmen på vår sida på Youtube, där den finns som textad.

Akutnummer

Behöver du tolk till en akut situation till exempel till polis, sjukvård eller skada på egendom när tolkcentralen är stängd? Ring text- och taltelefon: 08-454 20 17

Adress

Tolkcentralen Fraktgatan 5 633 46 ESKILSTUNA

Nationell tjänst för teckenspråkstolkning

Tills tolk kan vara på plats (fysiskt eller via Teams) kan bildtelefon användas för teckenspråkstolkning.

Uppdaterat: 28 november 2023
6AJR