Tolktjänst

Möter du personer som är i behov av tolk? Du som arbetar på myndighet bör vid behov erbjuda tolk för döva, vuxendöva, dövblinda och personer med hörselnedsättning. Myndigheter kan ha betalningsansvar för tolktjänst.

Boka gärna tolk innan du skickar eventuell kallelse.

Beställ tolk av Tolkcentralen i Region Sörmland


Telefonnummer: 016 10 30 70
Öppettid: vardagar klockan 8.00–16.30
Telefontid: vardagar klockan 9.00–12.00
Skicka sms: 076 686 98 32
E-post: tolkcentralen@regionsormland.se

Efter klockan 12.00 är du välkommen att kontakta oss via sms och e-post. Dag före helgdag kan andra tider förekomma.

Akutnummer 08-454 20 17 – detta nummer ringer du när tolkcentralen är stängd eller vid akut situation. Till exempel vid kontakt med polis, sjukvård eller skada på egendom. Samtalet kopplas till SOS-alarm. De hjälper dig att söka tolk.

När du beställer tolk behöver du uppge:

 • Datum för tolkning
 • Adress, inklusive eventuell portkod, våning, mötesplats etc
 • Start- och sluttid på din tolkbeställning
 • Kontaktuppgifter till dig som beställare
 • Namn på den/dem som behöver tolk samt den primära tolkanvändarens (klientens/patientens) personnummer
 • Vad som ska tolkas. Till exempel hälso- och sjukvårdsbesök, besök hos socialtjänsten, myndighetsbesök, samtal med arbetsgivaren, fritidsaktiviteter etc.

Vi tar gärna emot så mycket information som möjligt inför tolkningen för att kunna ge bästa möjliga service och tolktjänst.

Kostnadsfri tjänst

Tolktjänsten är kostnadsfri inom hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 7 §.

Tolk på distans

Distanstolkning innebär tolkning via dator eller surfplatta. Distanstolkning passar bra i sammanhang med tydlig struktur, till exempel hälso- och sjukvårdsbesök.

Det här behövs vid distanstolkning

 • Dator eller surfplatta
 • Bra internetuppkoppling
 • Webbkamera (vid teckenspråkstolkning)
 • Bra ljud- och ljusförhållande

Du som vårdgivare skickar kallelse/inbjudan till den plattform du vill använda till tolkcentralen@regionsormland.se

Tolkmetoder

Teckenspråkstolk

Teckenspråkstolkar används av dem som har teckenspråk som första språk. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Skriv- och TSS-tolk
En skrivtolk skriver det som sägs och personen med hörselnedsättning eller dövhet kan läsa texten på en skärm. Tolkmetoden vänder sig främst till personer som har fått en hörselnedsättning eller dövhet i vuxen ålder.

TSS, tecken som stöd, kan även användas som tolkmetod.

Dövblindtolk
Dövblindtolkar tolkar till dem som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Tolkarna använder olika tolkmetoder beroende på vad som behövs, till exempel taktilt, visuellt teckenspråk eller tydligt tal.


Kom ihåg!

 • Avboka tolken om du inte längre behöver tolk.
 • Vid förändringar gällande din tolkbeställning, meddela tolkcentralen

Se filmen "Att använda tolk"
Se gärna vår film "Att använda tolk". Den är ca 5 minuter.

 

Akutnummer

Behöver du tolk till en akut situation till exempel till polis, sjukvård eller skada på egendom när tolkcentralen är stängd? Ring text- och taltelefon: 08-454 20 17

Adress

Tolkcentralen Fraktgatan 5 633 46 ESKILSTUNA

Nationell tjänst för teckenspråkstolkning

Tills tolk kan vara på plats (fysiskt eller via Teams) kan bildtelefon användas för teckenspråkstolkning.

Uppdaterat: 22 april 2024
ANCF