Länsgemensamma vårdöverenskommelser

Överenskommelser mellan primärvård och olika specialistkliniker.

Vi arbetar för närvarande med uppdatering av befintliga vårdöverenskommelser. I väntan på att detta ska vara klart gäller nedanstående dokument, även där giltighetsdatumet har passerat. 

Primärvård och Barn- och ungdomsmedicin

Länkar i överenskommelsen:


Diabetes Primärvård och Medicin

Länkar i överenskommelsen:


Primärvård och Hud

Länkar i överenskommelsen:


Primärvård och Kirurgi

Länkar i överenskommelsen:


Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länkar i överenskommelsen:


Primärvård och Lungsjukdomar


Primärvård och Infektion- och lungmedicin inriktning allergi


Primärvård och Medicin
(inriktning kardiologi)

Länkar i överenskommelsen:


Primärvård och Ortopedi

Länkar i överenskommelsen:


Primärvård och Psykiatri


Primärvård och Reumatologi


Primärvård och Smärtmottagning


Primärvård och Urologi


Primärvård och Ögon

Länkar i överenskommelsen:


Primärvård och Öron- näs och halssjukdomar

Vårdöverenskommelsen är under omarbetning. Gällande överenskommelser finns under respektive diagnos i 1177 för vårdpersonal (fd. Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK).

Remisskriterier Hörselvårdsmottagningarna i Sörmland,
2023-06-13

Kontakt

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Smittskydd och vårdhygien

Innehållsansvarig: Carina Lindberg Thulin
Uppdaterat: 10 juni 2024
G8Y3