Länsgemensamma vårdöverenskommelser

Överenskommelser mellan primärvård och olika specialistkliniker.

Överenskommelser gällande olika diagnoser kommer efter hand att finnas tillgängliga i Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd (NKK). Vårdöverenskommelser tas fram enligt den fastställda rutinen.

I de fall diagnos inte finns i NKK presenteras överenskommelsen nedan.

 

Länsgemensamma vårdöverenskommelser

 

  Primärvård och  Barn- ungdomsmedicin

Länkar i överenskommelsen:

 Diabetes Primärvård och Medicin

Länkar i överenskommelsen:

 Primärvård och Hud

Länk i överenskommelsen: Behandlingsprinciper vid hudsjukdomar

 Primärvård och Kirurgi

Länkar i överenskommelsen:

Bilagor:

 Primärvård och Kvinnosjukdomar

Länkar i överenskommelsen:

 Primärvård och Lungsjukdomar

 Primärvård och Infektions- och lungmedicin inriktning allergi

 Primärvård och Medicin (inriktning kardiologi)

Länkar i överenskommelsen:

 Primärvård och Ortopedi

Länkar i överenskommelsen:

 Primärvård och Psykiatri

 

 Primärvård och Reumatologi

 

 Primärvård och Urologi 

 Primärvård och Ögon

Länkar i överenskommelsen:

 Primärvård och Öron- näs och halssjukdomar

Vårdöverenskommelsen är under omarbetning. Gällande överenskommelser finns under respektive diagnos i Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK).

Remisskriterier Hörselvårdsmottagningarna i Sörmland,
2023-06-13

Kontakt

Behandlingsriktlinjer/ Vårdprogram

Standardiserade vårdförlopp i cancervården

Smittskydd och vårdhygien

Innehållsansvarig: Carina Lindberg Thulin
Uppdaterat: 22 februari 2024
XX8Y