Arbets- och miljömedicin - Universitetssjukhuset i Örebro

Arbets- och miljömedicin (AMM) arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av miljön. AMM är Region Sörmlands, Region Västmanlands, Region Värmlands och Region Örebro läns gemensamma resurs och finns på Universitetssjukhuset i Örebro.

Våra tre främsta uppgifter är:

  • Att utreda enskilda patienter eller grupper med misstänkt arbetsmiljö- eller miljörelaterad ohälsa.
  • Att förebygga ohälsa orsakad av arbetsmiljön och omgivningsmiljön.
  • Att vara ett lättillgängligt kunskapscentrum inom det arbets- och miljömedicinska området.

Vid sidan av patientverksamheten arbetar vi förebyggande genom konsultation, rådgivning, information och utbildning. För att upprätthålla spetskompetens i våra kunskapsområden bedriver vi forsknings- och utvecklingsarbete. Via vårt laboratorium och vår instrumentpool erbjuder vi kemiska analyser av ämnen i arbets- och omgivningsmiljö och utrustning för provtagning och mätning av kemiska och fysikaliska miljöfaktorer.

Läs mer om arbets- och miljömedicin på Region Örebro läns webbplats.

 

Kontakt

Mottagningen i Örebro är öppen kl. 8-16 (mån-tors) samt kl. 8-15 (fre).
Telefontid mån-fre kl. 9-15: 019-602 24 69 (reception), 019-603 35 87 (laboratorium).

Uppdaterat: 8 oktober 2020
RXX3