MittVaccin - vaccinjournal

Mitt Vaccin är Region Sörmlands vaccinjournal.

All information från Svevac har förts över i Mitt Vaccin.

Alla barnvaccinationer läses över till Mitt Vaccin från PMO.

Syfte

MittVaccin Journal är Region Sörmlands nya vaccinjournal. MittVaccin är en vaccinationsjournal med moderna tekniska lösningar för både vaccinatörer och patient. Som patient kan man även i fortsättningen se sina vaccinationer i journalen på nätet. Patienten har även möjlighet, att på egen bekostnad, ladda ner en app för att följa sina vaccinationer digitalt.

Vem arbetar med systemet?

Alla inom Region Sörmland som arbetar med vaccination ska registrera i MittVaccin.

Stödmaterial och support

Manualer

Kommun

Alla

Region

På Cambios webbplats kan du också hitta manualer för MittVaccin: Manualer - MittVaccin

SIdan är under uppbyggnad och kommer att uppdateras.

Kontaktuppgifter

Logga in i MittVaccin

Beställning behörigheter

Beställning av behörigheter till MittVaccin sker på behörighetssidan i Självbetjäningsportalen under "Ny/ändring behörighet"

Uppdaterat: 24 mars 2023
YPTD