MittVaccin - vaccinjournal

MittVaccin Journal är Region Sörmlands nya vaccinjournal.

I och med att MittVaccin tas i bruk kommer Svevac stängas för nyregistrering av vaccinationer. Som vaccinatör kommer du ha läsrättigheter i Svevac tillsvidare.

Information från Svevac kommer överföras till MittVaccin och beräknas vara färdigt innan sommaren 2022.

Från vecka 19 kommer barnvaccinationerna att finnas inlästa i MittVaccin och producera till Nationella tjänster.

Syfte

MittVaccin Journal är Region Sörmlands nya vaccinjournal. MittVaccin är en vaccinationsjournal med moderna tekniska lösningar för både vaccinatörer och patient. Som patient kan man även i fortsättningen se sina vaccinationer i journalen på nätet. Patienten har även möjlighet, att på egen bekostnad, ladda ner en app för att följa sina vaccinationer digitalt.

Vem arbetar med systemet?

Alla inom Region Sörmland som arbetar med vaccination ska registrera i MittVaccin.

Stödmaterial och support

Manualer

Lathund Kundgrupper

Lägg till uppdrag/roller på vårdenhet

Registrera Vaccin

Registrera vaccin - snabbvaccinering

Signering vaccin och ordination

Anpassa vaccin, batchnummer och snabbvaccinering

Läkarens ansvar

MittVaccin läkare

Efterregistrering av hälsodeklarationer

Reservrutin

Registreringar åt kommunernas sjuksköterskor

Registrera vacciner givna utomlands

Lägga till vaccinsaldo

Flöde, registreringar och betalningar - Regiondrivna vårdcentraler

Flöde och registrering - Privata vårdcentraler

Tidbok lathund Region Sörmland

Lathund Kassa Avslut

På Cambios webbplats kan du också hitta manualer för MittVaccin: Manualer - MittVaccin

SIdan är under uppbyggnad och kommer att uppdateras.

Kontaktuppgifter

Logga in i MittVaccin

Beställning behörigheter

Beställning av behörigheter till MittVaccin sker på behörighetssidan i Självbetjäningsportalen under "Ny/ändring behörighet"

Utbildning

Utbildning för superanvändare Inspelad utbildning från 11 februari 2022 Inspelad utbildning från 17 februari 2022 Utbildning tidbok Inspelad utbildning tidbok från 16 september 2022 Utbildning i nya vaccinjournalen MittVaccin Inspelad utbildning - Journalföring MittVaccin

Uppdaterat: 28 oktober 2022
DBQF