Avgiftshandboken - uppdatering pågår

Patientavgifter är politiska beslut som fattas av Regionfullmäktige.
Avgiftshandboken beskriver de beslutade patientavgifter som gäller i Region Sörmland.

Uppdaterat: 1 februari 2019
SV2S