Läkemedel

Här hittar du information och rekommendationer kring läkemedel.

Läkemedelscentrum tillsammans med Läkemedelskommittén stödjer vårdens verksamheter i läkemedelsfrågor och arbetar bland annat med rekommendationer kring läkemedel, läkemedelsinformation, klinisk farmaci (apotekare i vården) och läkemedelsförsörjning. 


Mellansvenskt läkemedelsforum i Gävle 7 - 8 februari 2024

Gemensamma utbildningsdagar för läkare i Sjukvårdsregion Mellansverige.

Mellansvenskt läkemedelsforum arrangeras av läkemedelskommittéerna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län.

Program och anmälan

Kontakt

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 5 december 2023
HRS7