Läkemedel

Här hittar du information och rekommendationer kring läkemedel.

Läkemedelscentrum tillsammans med Läkemedelskommittén stödjer vårdens verksamheter i läkemedelsfrågor och arbetar bland annat med rekommendationer kring läkemedel, läkemedelsinformation, klinisk farmaci (apotekare i vården) och läkemedelsförsörjning.

 
Mellansvenskt Läkemedelsforum den 1-2 februari 2023 i Karlstad

Mellansvenskt läkemedelsforum är gemensamma utbildningsdagar för läkare med korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården, belyser och diskuterar hur och när läkemedel kan användas på ett rationellt sätt. Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Utbildningsdagarna arrangeras i samarbete med Läkemedelskommittéerna i Sörmland, Västmanland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Örebro och Värmland.

Program Mellansvenskt läkemedelsforum 2023
Anmäl dig här

Kontakt

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 20 januari 2023
FHNY