Läkemedel

Här hittar du information och rekommendationer kring läkemedel.

Läkemedelscentrum tillsammans med Läkemedelskommittén stödjer vårdens verksamheter i läkemedelsfrågor och arbetar bland annat med rekommendationer kring läkemedel, läkemedelsinformation, klinisk farmaci (apotekare i vården) och läkemedelsförsörjning.

 

Mellansvenskt läkemedelsforum 2-3 februari 2022 

Gemensamma utbildningsdagar för läkare i Sjukvårdsregion Mellansverige/Uppsala-Örebros sjukvårdsregion. Seminariet innehåller korta föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården. Vi belyser och diskuterar hur och när läkemedel kan användas på ett rationellt sätt. Målet är bättre beslutsunderlag vid förskrivning.

Mellansvenskt läkemedelsforum arrangeras av läkemedelskommittéerna i Region Dalarna, Region Värmland, Region Gävleborg, Region Västmanland, Region Sörmland, Region Örebro län och Region Uppsala.

Som tidigare år står läkemedelskommittén för kursavgiften för AT-läkare. 

På grund av pandemiläget kommer arrangemanget att ske digitalt.

Anmälningssida och program Mellansvenskt läkemedelsforum 2022

Kontakt

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 23 december 2021
2WEP