Ledamöter och expertgrupper i Läkemedelskommittén

Läkemedelskommitténs ledamöter

Överläkare Lars Steen, ordförande Läkemedelskommittén och chef Läkemedelscentrum

Distriktsläkare Björn Lundahl, informationsläkare Läkemedelscentrum

Distriktsläkare Hannelore Musch, informationsläkare Läkemedelscentrum

Distriktsläkare Sara Ullskog Frost, Hälsovalsstaben 

Apotekare Sara Hed, sekreterare Läkemedelskommittén och informationsapotekare Läkemedelscentrum

Apotekare Rim Alfarra, samordnare klinisk farmaci Läkemedelscentrum

Apotekare Agneta Schultz, kvalitetsansvarig läkemedelsförsörjning Läkemedelscentrum

Apotekare Rickard Kaugesaar, ansvarig dosdispenserade läkemedel Läkemedelscentrum

Verksamhetschef Marie Björnstedt Bennermo, Patientsäkerhetsenheten

Specialistläkare Josefin Cosmo, Barn- och ungdomskliniken Sörmland

Sjuksköterksa Ulla Eurenius, HIA Medicinkliniken Mälarsjukhuset

Hälsoekonom Kjell Ola Engman, Regiondirektörsstaben 

MAS Cecilia Lindh, Eskilstuna Kommun

MAS Fredrik Landeblad Oxelösunds Kommun

Expertgrupper

Läkemedelshantering - Florim Delijaj, chefsläkare, Patientsäkerhetsenheten

Undernäring - Anna Berglund, enhetschef Dietistmottagningen MSE, Paramedicin Sörmland

Vaccin - Malin Enarsson, smittskyddsläkare, Smittskydd och Vårdhygien Sörmland

Vätskor och nutrition - Mikael Rolfs, överläkare, Anestesikliniken Mälarsjukhuset 


Inom övriga terapiområden samarbetar Läkemedelskommittén med Lokalt Programområde (LPO).
Arbete med läkemedelsrekommendationer inom lokala programområden i Region Sörmland

Uppdaterat: 19 september 2023
KDEB