Ledamöter och expertgrupper i Läkemedelskommittén

Läkemedelskommitténs ledamöter

Lars Steen, ordförande, överläkare Läkemedelskommittén
Björn Lundahl, informationsläkare, Läkemedelskommittén
Sara Ullskog Frost, informationsläkare (10 %), distriktsläkare Hälsovalsstaben 
Sara Hed, informationsapotekare/sekreterare Läkemedelskommittén
Rim Alfarra, leg. apotekare, samordnare klinisk farmaci Läkemedelskommittén
Agneta Schultz, leg. apotekare, kvalitetsansvarig läkemedelsförsörjning, Läkemedelskommittén
Rickard Kaugesaar, leg. apotekare, ansvarig dosdispenserade läkemedel, Läkemedelskommittén
Marie Björnstedt Bennermo, verksamhetschef, Patientsäkerhetsenheten
Ulla Eurenius, sjuksköterska HIA Medicinkliniken, Mälarsjukhuset
Kjell-Ola Engman, hälsoekonom Nyköping
Tarja Viitanen, MAS Nyköpings Kommun

Sammankallande i expertgrupper

Allergi och andningsvägar - Per Westberg, ST-läkare, VC Strängnäs

Endokrinologi/diabetologi - Lars Steen, överläkare, Läkemedelskommittén

Gynekologiska sjukdomar - Ingvar Ek, överläkare, Kvinnokliniken Nyköpings lasarett

Hemostas - Vakant, vid frågor kontakta Björn Lundahl, info.läkare

Hjärt-/kärlsjukdomar - Stefan Pettersson, överläkare, HIA Mälarsjukhuset

Hudsjukdomar - Sol-Britt Lonne-Rahm, verksamhetschef, Hudkliniken Sörmland

Läkemedelshantering - Florim Delijaj, chefsläkare, Patientsäkerhetsenheten

Mag-/tarmsjukdomar - Vakant, vid frågor kontakta Björn Lundahl, info.läkare

Neurologiska sjukdomar - Anna-Karin Wärme, överläkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset

Psykiatriska sjukdomar - Vakant

Smärta och rörelseorganens sjd - Pernilla Ackermark, överläkare, Smärtmottagningen Nyköpings lasarett

Strama - Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Smittskydd Mälarsjukhuset

Tandvårdskommittén - Birgitta Käll Gustafsson, privattandläkare, Carolinakliniken Strängnäs

Tumörsjukdomar - Carina Larsson, sjuksköterska, Onkologkliniken Mälarsjukhuset

Undernäring - Anna Berglund, enhetschef Dietistmottagningen MSE, Paramedicin Sörmland

Vaccin - Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, Smittskydd och Vårdhygien Sörmland

Vätskor och nutrition - Karin Frisell, överläkare, Anestesikliniken Mälarsjukhuset

Äldre och läkemedel samt kognitiv sjukdom - Marie Holmberg-Clausen, överläkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset

Ögonsjukdomar - Anne Silfverskiöld, överläkare, Ögonkliniken Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 17 juni 2022
J36K