Regionsubventioner läkemedel och varor

Region Sörmland subventionerar läkemedel och varor utöver det nationella förmånssystemet till vissa individer och patientgrupper om särskilda skäl finns. Omfattningen av regionens subventioner kan förändras över tid, det är därför viktigt att aktuell information om dessa löpande hämtas från Region Sörmlands hemsida som kan nås via eHälsomyndigheten.

Följande läkemedel och varor omfattas för närvarande av Region Sörmlands subventioner

Vid frågor kontakta:
Rickard Kaugesaar, leg. apotekare, Läkemedelscentrum
rickard.kaugesaar@regionsormland.se

Innehållsansvarig: Rickard Kaugesaar
Uppdaterat: 10 februari 2023
VJAG