Arbetsplatskoder Region Sörmland

För att skriva ett recept inom ramen för läkemedelsförmånen måste receptet vara försett med en arbetsplatskod. Om receptet saknar arbetsplatskod kommer det inte att kunna expedieras inom ramen för högkostnadsskyddet, vilket innebär att patienten får betala hela kostnaden för läkemedlet. Detta gäller även om patienten har frikort.

Arbetsplatskodens format

I Region Sörmland består alla arbetsplatskoder av 13 siffror och börjar med 04.

Ansökan om arbetsplatskod

Förskrivare som är anställda inom Region Sörmland får arbetsplatskoden via arbetsplatsen. Övriga förskrivare kan ansöka om arbetsplatskod på blanketten Ansökan om arbetsplatskod inom Region Sörmland. Blanketten måste skrivas ut för underskrift. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan vi skicka den med post till dig. Kontaktuppgifter finns under rubriken kontakt nedan.

Villkor

  • Arbetsplatskod beviljas endast till verksamheter vars huvudsakliga verksamhet ligger inom Region Sörmland samt till enskilda förskrivare som är folkbokförda i Sörmland.
  • Arbetsplatskoden upphör att gälla om verksamheten eller folkbokföringsadressen flyttas utanför Sörmland, om arbetsplatsen ändrar inriktning eller upphör.
  • Verksamheten ska informera Region Sörmland om verksamheten upphör eller förändras.
  • Verksamheten ska följa de lagar och förordningar som gäller för journalhantering och läkemedelsförskrivning.
  • Verksamheten ska låta Läkemedelskommitténs rekommendationer vara vägledande vid förskrivning av läkemedel samt ta del av information från Läkemedelskommittén.

Tilldelning av arbetsplatskod

Beslut om tilldelad arbetsplatskod meddelas via e-post. Om e-postadress saknas skickas brev till folkbokföringsadressen.

Om Region Sörmland väljer att inte tilldela arbetsplatskod kan förskrivaren ansöka om prövning hos Socialstyrelsen.

Kontakt

Om du har frågor kring arbetsplatskoder skicka e-post till frida.kapelid@regionsormland.se eller kontakta Frida Kapelid på telefonnummer 0721-46 14 12.

Relaterad information

På Socialstyrelsens hemsida finns information om koder för att förskriva läkemedel och hjälpmedel.

Uppdaterat: 31 maj 2024
ZN5F