Publikationer Läkemedelskommittén

Meddelandeblad

Meddelandeblad nr 1 2021 - Tillfällig restsituation på Waran

Meddelandeblad nr 1 2020 - Tiacur avregistreras 2020-02-19

Min Hälsa

Tidningen Min hälsa delas ut till alla hushåll i Sörmland. Den innehåller råd om vård och finns också på våra sjukhus, vårdcentraler, apotek och hos folktandvården. Tidningen produceras under ledning av ett redaktionsråd med representanter från Kommunikationsstaben och regionens läkemedelskommitté.
Här kan du läsa mer om Min Hälsa

TerapiTips

TerapiTips är en skrift som ges ut av Läkemedelskommittén med fyra till fem nummer per år. Syftet med skriften är att sprida aktuell information till personal inom hälso- och sjukvården från Läkemedelskommittén och dess expertgrupper.

Här kan du läsa de senaste numren:

2020
TerapiTips nr 4-5
TerapiTips nr 2-3
TerapiTips nr 1 (kommentarer till Reklistan 2020-2021)

2019
TerapiTips nr 4/5
TerapiTips nr 3
TerapiTips nr 2
TerapiTips nr 1 (kommentarer till Reklistan 2019)

TerapiTips Tandvården

TerapiTips Tandvården är en skrift som ges ut av expertgruppen Tandvårdskommittén, en expertgrupp inom Läkemedelskommittén. Tandvårdskommittén består av ett antal personer från olika professioner med ett gemensamt intresse av att bevaka och kommunicera utvecklingen inom tandvården till kollegor och övriga vården.

Här är det senaste numret:
TerapiTips Tandvården nr 1 2020

Sov gott

Broschyren "Sov gott" riktar sig till både vårdpersonal och patienter, i den kan man läsa förslag om vad man kan göra själv för att förbättra sin sömn. Här finns också en sömndagbok att fylla i för att följa sömnmönstret och kunna se förändringar då man följer de råd som finns i broschyren.

Broschyren är framtagen av Regionala läkemedelsrådet i Uppsala-Örebroregionen som är ett samarbete mellan läkemedelskommittéerna i Gävleborg, Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro.

Broschyr Sov gott

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 4 juni 2021
QFFC