Publikationer Läkemedelskommittén

Meddelandeblad

Meddelanden om viktig information från läkemedelskommittén till verksamheten.

Meddelandeblad 2018
Meddelandeblad nr 1 - Byt ut Alvedon 665 mg

Meddelandeblad 2017
Meddelandeblad nr 1 - Ev ökad risk för tåamputationer vid användande av
SGLT2-hämmare
Meddelandeblad nr 2 - Risk för bristande effekt av akut p-pillret ellaOne
Meddelandeblad nr 3 - Restnotering av nitroglycerinspray

TerapiTips

TerapiTips är en skrift som ges ut av Läkemedelskommittén med fyra till fem nummer per år. Syftet med skriften är att, på ett snabbt och enkelt sätt, sprida aktuell information till personal inom hälso- och sjukvården från Läkemedelskommittén och dess expertgrupper.

Här kan du läsa de senaste numren:

2019
TerapiTips nr 3
TerapiTips nr 2
TerapiTips nr 1 (kommentarer till Reklistan 2019)

2018
TerapiTips nr 5
TerapiTips nr 4
TerapiTips nr 2/3
TerapiTips nr 1 (kommentarer till Reklistan 2018)

TerapiTips Tandvården

TerapiTips Tandvården är en skrift som ges ut av expertgruppen Tandvårdskommittén, en expertgrupp inom Läkemedelskommittén. Tandvårdskommittén består av ett antal personer från olika professioner med ett gemensamt intresse av att bevaka och kommunicera utvecklingen inom tandvården till kollegor och övriga vården.

Här är det senaste numret:
TerapiTips Tandvården nr 1 2019

Min Hälsa

Tidningen Min hälsa delas ut till alla hushåll i Sörmland. Den innehåller råd om vård och finns också på våra sjukhus, vårdcentraler, apotek och hos folktandvården. Tidningen produceras under ledning av ett redaktionsråd med representanter från Kommunikationsstaben och regionens läkemedelskommitté.
Här kan du läsa mer om Min Hälsa

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 14 juni 2019
FVKT