Läkemedelslicenser

Licens är ett försäljningstillstånd till apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. För att en licens ska behandlas krävs att behörig förskrivare skapar en licensmotivering och att ett apotek gör en licensansökan.

Som förskrivare skapar du licensmotivering i KLAS  på E-hälsomyndighetens webbsida.

Det finns främst två olika typer av licenser:

  • Enskild licens tillgodoser behovet av läkemedel för en enskild patient. Denna typ används normalt vid förskrivning på recept.
  • Generell licens tillgodoser behovet av läkemedel för en vårdenhet eller flera vårdenheter. När licensen söks för all verksamhet inom Region Sörmland (sjukhus, vårdcentraler och folktandvård) benämnes det regionlicens. Regionlicenserna söks av läkare i Läkemedelskommittén.

Läkemedelsverket kan utfärda särskilda tillstånd att expediera recept när generell licens finns. Aktuella beslut finns att läsa här

I Region Sörmland finns följande regionlicenser beviljade där Läkemedelsverket utfärdat särskilda tillstånd att expediera recept när generell licens finns

Substans

Form
Styrka

Licenspreparat Referensnummer
Amoxicillin Tablett
500 mg
Amoxicilina Ardine 500 mg Tablett 2023643469
Amoxicillin Tablett
750 mg
Amoxicillin Mylan
750 mg Tablett
2023635367
Amoxicillin/Klavulansyra Tablett
500 mg/
125 mg
Amoxicillin and Clavulanate Potassi
500 mg/125 mg Tablett
2023652172
Amoxicillin/Klavulansyra Tablett
875 mg/
125 mg
Amoxicillin and Clavulanate Potassi
875 mg/125 mg Tablett
2023635346
Baklofen Tablett
10 mg
Baclofen-neuraxpharm 10 mg Tablett 2023635338
Baklofen Tablett
25 mg
Baclofen AL
25 mg Tablett
2023635339
Cefixim Tablett
400 mg
Cefixim STADA
400 mg tablett
2023655673
Cefixim Granulat till oral suspension
100 mg/5 ml
Infectoopticef
100 mg/5 ml Granulat till
oral suspension
2022595894
Disulfiram Tablett
200 mg
Etiltox 200 mg Tablett 2023671527
Isosorbidmononitrat Depottablett
30 mg
Isomex 30 mg Depottablett, Rph Pharmaceuticals 2023632416
Isosorbidmononitrat Depottablett
60 mg
APO-ISMN depottabl 60 mg, Apotex Inc 2023664978
Prometazin Tablett
25 mg
Promethazin-neuraxpharm 25 mg Filmdragerad tablett 2023661498


Nedan finns fler av Region Sörmlands beviljade regionlicenser som alla Region Sörmlands enheter kan beställa på rekvisition 

Substans Form
Styrka
Licenspreparat
Ceftazidim Pulver till injektions-/infusionsvätska
1 g
Ceftazidim Dr. Eberth 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska
Diazepam Injektionsvätska
5 mg/ml
Diazepam Renaudin 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning
Klemastin Injektionsvätska
1 mg/ml
Tavegil 2 mg/2 ml Injektionsvätska, lösning
Klonidin Tablett
75 mikrogram
Catapresan 75 mikrogram Tablett
Cyanokobalamin
Pyridoxin
Tiamin
(vitamin B1, B6 och B12)
Injektionsvätska Neurobion Injektionsvätska, lösning

Läs mer om licenser på Läkemedelsverkets webbsida Licens för läkemedel 

Uppdaterat: 14 september 2023
55Q4