Läkemedelslicenser

Licens är ett försäljningstillstånd till apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. För att en licens ska behandlas krävs att behörig förskrivare skapar en licensmotivering och att ett apotek gör en licensansökan.

Det finns främst två olika typer av licenser:

  • Generell licens tillgodoser behovet av läkemedel för en vårdenhet eller flera vårdenheter. När licensen söks för all verksamhet inom Region Sörmland (sjukhus, vårdcentraler och folktandvård) benämnes det regionlicens. Regionlicenserna har sökts av läkare i Läkemedelskommittén.

  • Enskild licens tillgodoser behovet av läkemedel för en enskild patient. Denna typ används normalt vid förskrivning på recept. Som förskrivare skapar du en enskild licensmotivering i KLAS på E-hälsomyndighetens webbsida.

Läkemedelsverket kan utfärda särskilda tillstånd att expediera recept när generell licens finns. Aktuella beslut finns att läsa här. Vid receptförskrivning vid licensalternativ anges "använd regionlicens för Region Sörmland" i doseringstexten. Så här förskriver du licenspreparat i journalsystemet NCS Cross

I Region Sörmland finns följande regionlicenser beviljade där Läkemedelsverket utfärdat särskilda tillstånd att expediera recept när generell licens finns

Substans

Form
Styrka

Licenspreparat Referensnummer
Amoxicillin Tablett
500 mg
Amoxicilina Ardine 500 mg Tablett 2023643469
Amoxicillin Tablett
750 mg
Amoxicillin Mylan
750 mg Tablett
2023635367
Amoxicillin/Klavulansyra Tablett
500 mg/
125 mg
Amoxicillin and Clavulanate Potassi
500 mg/125 mg Tablett
2023652172
Amoxicillin/Klavulansyra Tablett
875 mg/
125 mg
Amoxicillin and Clavulanate Potassi
875 mg/125 mg Tablett
2023635346
Cefixim Tablett
400 mg
Cefixim STADA
400 mg tablett
2023655673
Cefixim Oral suspension Suprax
100 mg/5ml
Oral suspension
2023684246
Ceftibuten Tablett
400 mg
Wincef 2024700575
Fusidinsyra Ögondroppar
10mg/g
Fucithalmic, ögondroppar 10 mg/g 2024698263
Isosorbidmononitrat Depottablett
60 mg
IS 5 mono-ratiopharm 60 mg Depottablett 2024702715
Järn(II)glycinsulfat
("Niferex")
Oral lösning
170  mg/ml
Glutaferro
170 mg/ml
Oral lösning
Produktresumé
2024698438


Nedan finns fler av Region Sörmlands beviljade regionlicenser som alla Region Sörmlands enheter kan beställa på rekvisition 

Substans Form
Styrka
Licenspreparat
Bupivacain + adrenalin Injektionsvätska
2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Marcain-Adrenalin 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Bupivacain + adrenalin Injektionsvätska
5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Bupisen con Adrenalina 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Ceftazidim Pulver till injektions-/infusionsvätska
1 g
Ceftazidim Dr. Eberth 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska
Diazepam Injektionsvätska
5 mg/ml
Diazepam Renaudin 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning
Klemastin Injektionsvätska
1 mg/ml
Tavegil 2 mg/2 ml Injektionsvätska, lösning
Klonidin Tablett
75 mikrogram
Catapresan 75 mikrogram Tablett

Lidokain + adrenalin

Injektionsvätska
10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Xylocain-Adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Mepivacain + adrenalin Injektionsvätska
10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Carbosen con adrenalina 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Mepivacain + adrenalin Injektionsvätska
20 mg/ml + 5 mikrogram/m
Carbosen con adrenalina 20 mg/ml + 5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Mepivacain Injektionsvätska
10 mg/ml

CARBOSEN SOL F INJ 10MG/ML

Mepivacain Injektionsvätska
20mg/ml
CARBOSEN SOL F INJ 20MG/ML
Cyanokobalamin
Pyridoxin
Tiamin
(vitamin B1, B6 och B12)
Injektionsvätska Neurobion Injektionsvätska, lösning

Läs mer om licenser på Läkemedelsverkets webbsida Licens för läkemedel 

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 22 februari 2024
KPCX