Läkemedelslicenser

Licens är ett försäljningstillstånd till apotek att sälja ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. För att en licens ska behandlas krävs att behörig förskrivare skapar en licensmotivering och att ett apotek gör en licensansökan.

Det finns främst två olika typer av licenser:

  • Generell licens tillgodoser behovet av läkemedel för en vårdenhet eller flera vårdenheter. När licensen söks för all verksamhet inom Region Sörmland (sjukhus, vårdcentraler och folktandvård) benämnes det regionlicens. Regionlicenserna har sökts av läkare i Läkemedelskommittén.

  • Enskild licens tillgodoser behovet av läkemedel för en enskild patient. Denna typ används normalt vid förskrivning på recept. Som förskrivare skapar du en enskild licensmotivering i KLAS på E-hälsomyndighetens webbsida.

Läkemedelsverket kan utfärda särskilda tillstånd att expediera recept när generell licens finns. Aktuella beslut finns att läsa här. Vid receptförskrivning vid licensalternativ anges "använd regionlicens för Region Sörmland" i doseringstexten och bifoga referensnumret från tabellen.
Så här förskriver du licenspreparat i journalsystemet NCS Cross 

I Region Sörmland finns följande regionlicenser beviljade där Läkemedelsverket utfärdat särskilda tillstånd att expediera recept när generell licens finns

Substans

Form
Styrka

Licenspreparat Referensnummer
Alfacalcidol Kapsel
0,25 mikrogram
Alfacalcidol Aurobindo 0,25 mikrogram Kapsel, mjuk
Bipacksedel
2023639268
Alfacalcidol Kapsel
0,5 mikrogram
EinsAlpha 0,5 mikrogram
Kapsel, mjuk 
Bipacksedel
2024722401
Amoxicillin Tablett
500 mg

Amoxicilina Ardine
500 mg Tablett
Bipacksedel 

2023643469
Amoxicillin Tablett
750 mg
Amoxicilina Ardine
750 mg Tablett
Bipacksedel
 2024706911
Cefixim Tablett
400 mg
Cefixim STADA
400 mg tablett
2023655673
Cefixim Oral suspension Suprax
100 mg/5ml
Oral suspension
Bipacksedel
2023684246
Ceftibuten Tablett
400 mg
Wincef
Bipacksedel
2024700575
Disulfiram Tablett
200 mg
Etiltox 200 mg Tablett
Bipacksedel
2023671527
Fusidinsyra Ögondroppar
10mg/g
Fucithalmic, ögondroppar 10 mg/g 2024698263
Isosorbidmononitrat Depottablett
30 mg
Isomex (isosorbidmononitrat )
30 mg Depottablett
2024707091
Isosorbidmononitrat Depottablett
60 mg
IS 5 mono-ratiopharm
60 mg Depottablett
Bipacksedel
2024702715
Järn(II)glycinsulfat
("Niferex")
Oral lösning
170  mg/ml

Glutaferro
170 mg/ml
Oral lösning
Produktresumé
Nytt förfarande vid lm-behandling med järntillskott av nyfödda

2024698438


Nedan finns fler av Region Sörmlands beviljade regionlicenser som alla Region Sörmlands enheter kan beställa på rekvisition 

Substans Form
Styrka
Licenspreparat
Bupivacain + adrenalin Injektionsvätska
2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Marcain-Adrenalin 2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Bupivacain + adrenalin Injektionsvätska
5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Bupisen con Adrenalina 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Ceftazidim Pulver till injektions-/infusionsvätska
1 g
Ceftazidim Dr. Eberth 1 g Pulver till injektions-/infusionsvätska
Cyanokobalamin
Pyridoxin
Tiamin
(vitamin B1, B6 och B12) 
Injektionsvätska Neurobion Injektionsvätska, lösning
Diazepam Injektionsvätska
5 mg/ml
Diazepam Renaudin 5 mg/ml Injektionsvätska, lösning
Klemastin Injektionsvätska
1 mg/ml
Tavegil 2 mg/2 ml Injektionsvätska, lösning
Klonidin Tablett
75 mikrogram
Catapresan 75 mikrogram Tablett

Lidokain + adrenalin

Injektionsvätska
10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Xylocain-Adrenalin 10 mg/ml +
5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Lidokain + adrenalin

Injektionsvätska
20 mg/ml + 0,005 mg/ml

Xylocaine 2% w Epinephrine 1:200000
Mepivacain + adrenalin Injektionsvätska
10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Carbosen con adrenalina 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Mepivacain + adrenalin Injektionsvätska
20 mg/ml + 5 mikrogram/m
Carbosen con adrenalina 20 mg/ml + 5 mikrogram/ml Injektionsvätska, lösning
Mepivacain Injektionsvätska
10 mg/ml

CARBOSEN SOL F INJ 10MG/ML

Mepivacain Injektionsvätska
20mg/ml
CARBOSEN SOL F INJ 20MG/ML
Ondansetron Oral lösning, 4 mg/5 ml Amneal Pharmaceuticals LLC,Bridgewater,NJ 08807,USA

Läs mer om licenser på Läkemedelsverkets webbsida Licens för läkemedel 

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 16 maj 2024
4CV1