Utbildningar

Skypeföreläsningar

Föreläsningar 2022 kl. 8.15 - 8.35

2/2     -         Ingen föreläsning denna vecka

16/2   -         Ingen föreläsning denna vecka

2/3     -         Ingen föreläsning denna vecka

16/3   -         Pollenallergi - farmakologisk behandling och lite mera
                     Magnus Wickman, barnallergiläkare, prof emeritus
                     Presentation pdf
                     Inspelad föreläsning video

30/3   -         Uppdaterade läkemedelsrekommendationer Psoriasis, LPO Hud
                     Sara Lindberg, apotekare, Läkemedelscentrum
                     Agata Predota-Glowacka, specialistläkare i hud- och könssjukdomar,
                     Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland 

27/4   -         

11/5   -  

25/5   -          Bältros och vaccin
                      Signar Mäkitalo, Smittskyddsläkare Region Sörmland

Föreläsningar 2021

Planerade föreläsningar men med reservation att pandemin kan påverka själva genomförandet för föreläsaren.

3/2     -        Förtydligad dosering och minskad risk för feldosering av insulin
                   Krister Gustafsson, diabetessamordnare
                   Obs! Denna föreläsning är framflyttad pga. pandemin

17/2 -         Behandling vid neuropatisk smärta
                   Kenneth Fernström, överläkare/algolog smärtmottagningen i Sörmland
                   Presentation pdf
                   Inspelad föreläsning video
                   Endast ljudfil

3/3   -         Förtydligad dosering och minskad risk för feldosering av insulin
                   Krister Gustafsson, diabetessamordnare
                   Presentation pdf
                   Inspelad föreläsning video
                   Endast ljudfil 

17/3 -        Voxra och Cymbaltas plats i terapin
                  Tomas Ljungberg, docent, leg läkare psykiatriska kliniken NLN-KSK
                  Presentation pdf
                  Inspelad föreläsning video
                  Endast ljudfil

31/3 -        Hur mätes och estimeras GFR bäst?
                  Anders Grubb, professor i klinisk kemi, Lunds Universitet
                  Presentation pdf
                  Inspelad föreläsning video
                  Endast ljudfil
                  Ny publikation om Krympt-por-syndrom
                  

14/4 -         Centrala receptfavoriter
                   Karin Öhlén, apotekare läkemedelskommittén
                   Presentation pdf
                   Inspelad föreläsning video
                   Endast ljudfil

28/4 -         Aknebehandling
                   Per Klintberg, överläkare 
                   Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland
                   Presentation pdf
                   Inspelad föreläsning video
                   Endast ljudfil

12/5 -         Introduktion av SGLT2-hämmare mot hjärtsvikt
                   Martin Serrander, överläkare medicinkliniken NLN
                   Presentation pdf
                   Inspelad föreläsning video
                   Endast ljudfil

26/5 -         Läkemedelshantering i Sörmland
                   Agneta Schultz, apotekare läkemedelskommmittén
                   Florim Delijaj, chefsläkare och ordförande expertgruppen läkemedelshantering
                   Presentation pdf
                   Inspelad föreläsning video
                   Endast ljudfil

1/9 -            Vad är biosimilarer och hur bör de användas i Region Sörmland
                    Sara Hed, apotekare läkemedelskommittén
                    Presentation pdf
                    Inspelad föreläsning video
                    Endast ljudfil

15/9 -          Föreläsning inställd

29/9 -           Information från Strama
                     Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare
                     Presentation pdf
                     Inspelad föreläsning video
                     Endast ljudfil

13/10 -         Föreläsning inställd

27/10 -         Föreläsning inställd

10/11 -         Föreläsning inställd

24/11 -         Val av adrenalinpenna
                      Magnus Wickman, barnallergiläkare, prof emeritus
                      Presentation pdf
                      Inspelad föreläsning video
                      Endast ljudfil

 


Föreläsningar 2020

22/4   -      Saxenda
                  Kjell Ola Engman, hälsoekonom
                  Presentation pdf   
                  Inspelad föreläsning video                          

6/5     -      Repatha och Praluent, PCSK9-hämmare
                  Peter Benedek, överläkare medicinkliniken NLN
                  Presentation pdf
                  Inspelad föreläsning video

20/5   -      Obstipationsprofylax i olika åldersgrupper
                  Karin Öhlén, apotekare läkemedelskommittén
                  Presentation pdf
                  Inspelad föreläsning video
                  Endast ljudfil         

9/9     -      Entresto
                  Cecilia Olvén, apotekare läkemedelskommittén
                  Presentation pdf
                  Inspelad föreläsning video
                  Endast ljudfil

23/9   -      Rybelsus
                  Lars Steen, överläkare, läkemedelskommittén
                  Presentation pdf
                  Endast ljudfil     
                  Inspelad föreläsning video                      
                  
7/10   -      Läkemedel vid sömnproblem hos äldre
                   Rim Alfarra, apotekare läkemedelskommittén
                   Presentation pdf
                   Inspelad föreläsning video                                    

21/10 -      Läkemedel vid smärta hos äldre
                   Rim Alfarra, apotekare läkemedelskommittén
                   Presentation pdf
                   Inspelad föreläsning video
                   Endast ljudfil           
         

4/11   -      Översikt inhalatorer
                  Simon Tekmen, apotekare läkemedelskommittén
                  Presentation pdf
                  Inspelad föreläsning video
                  Endast ljudfil
                  

Föreläsningar 2019

6/9  -        Bedöming av tandstatus, risk för käkbensnekros
                 vid osteoporosbehandling?
                 Bodil Linde-Olsson, tandläkare FTV Sörmland
                 Presentation pdf                 

6/11  -     Svårt att svälja tabletter?
                 Erik Andersson, apotekare läkemedelskommittén
                 Inspelad föreläsning video                 
                

18/11  -    Melatonin
                 Gunilla Nork, apotekare läkemedelskommittén
                 Presentation pdf

11/12  -    Ny rutin för NOAK i primärvården
                 Cecilia Olvén, apotekare läkemedelskommittén
                  Presentation pdf
                  Inspelad föreläsning video

Uppdaterat: 20 april 2022
HB36