Utbildningar

Digitala föreläsningar

Föreläsningarna äger rum på torsdagar kl. 08.15 - 08.35. Om du redan nu har en fråga till kommande föreläsning, skicka in den i förväg på telefonnummer 070-903 204 1500.

Registrera dig i god tid innan föreläsningen. Efter registrering får du en mötesbokning i din kalender med en länk för att delta i föreläsningen.

Vill du prenumerera på inbjudningarna till våra digitala föreläsningar, anmäl dig här.

Föreläsningar 2024

1/2 - Blodfettsrubbningar
Peter Benedek, överläkare medicinkliniken NLN
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

15/2 - Nyheter läkemedelsbehandling inom Alzheimers sjukdom
Bengt Winblad, professor Karolinska Institutet
Presentation pdf 
Inspelad föreläsning video

29/2 - TBE-vaccination
Information från smittskyddsläkaren
Malin Enarsson, smittskyddsläkare Region Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Vaccination mot TBE - Samverkanswebben Region Sörmland 

7/3 - GERD - gastroesofageal refluxsjukdom
David Fawunmi, överläkare medicinkliniken MSE
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

14/3 - Grunderna i hälsoekonomi - del 1
Gustaf Befrits, hälsoekonom, Region Stockholm
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

21/3 - Hepatit C
Information från smittskyddsläkaren
Malin Enarsson, smittskyddsläkare Region Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

11/4 och 18/4 - Menopausal hormonbehandling MHT
Hanne Musch, gynekolog, informationsläkare Läkemedelscentrum
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

25/4 - Hälsoekonomi; GLP1-analoger och PCSK9-hämmare - del 2 
Gustaf Befrits, hälsoekonom, Region Stockholm
Presentation pdf

2/5 - Läkemedelsbehandling vid osteoporos
Anna Rosenberg, distriktsläkare Vårdcentralen Stadsfjärden 
Presentation pdf

16/5 - Akuta andningsbesvär hos barn  
Josefin Cosmo, barnläkare, barn- och ungdomskliniken Sörmland
Presentation pdf
Svenska barnläkarföreningen

23/5 - Allmänt om tarmsmittor - diagnostik och behandling 
Information från smittskyddsläkaren
Malin Enarsson, smittskyddsläkare Region Sörmland
Presentation pdf

13/6 - Presentation av Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre
Christina Mörk, allmänläkare och geriatriker, Region Uppsala
Registrera dig här till föreläsningen

29/8 - Bedömning av tandstatus och risk för käkbensnekros vid osteoporos
Emma Ekenstråle, övertandläkare, specialisttandvården MSE
Registrera dig här till föreläsningen

5/9 - Läkemedel och äldre
Maria Ljungdahl, klinisk farmakolog och geriatriker, Region Stockholm

12/9 - Biosimilarer
Isabella Ekheden, klinisk farmakolog, KI, Region Stockholm

19/9 - Föreläsning från Strama: Clostridioides difficile-infektion 
Måns Stefansson, infektionsläkare, infektionskliniken MSE

Föreläsningar 2023:

9/2 och 16/2 - Läkemedelsrekommendationer vid fibromyalgi
Brua Weice, reumatolog
LPO Reumatiska sjukdomar
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video    

2/3 - Läkemedelsrekommendationer vid benartärsjukdom
Tobias Lundström, kärlkirug
LPO Hjärta och kärl
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

16/3 - Läkemedelsrekommendationer vid typ-2-diabetes
Stefan Jansson, distriktsläkare, Region Örebro Län 
Ordförande i nationella arbetsgruppen diabetes inom regionernas kunskapsstyrningssystem
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video 

23/3 - Läkemedelsrekommendationer vid astma
Simon Tekmen, apotekare
LPO Lung- och allergisjukdomar
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Inhalationsteknik video 

20/4 - Läkemedelsrekommendationer vid urinvägsinfektion hos barn
Josefin Cosmo, barnläkare
Barn- och ungdomskliniken Sörmland
Presentation pdf
Svenska barnläkarföreningen
Inspelad föreläsning video 

27/4 - Läkemedelsrekommendationer vid dysmenorré och mensförskjutning
Karolina Baehrendtz, ST-läkare
Kvinnokliniken Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video 

25/5 - Läkemedelsrekommendationer vid extern otit
Raul Popa, överläkare
Öron- näsa- halskliniken Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video 

31/8 - Läkemedel och miljö
Catharina Krumlinde, miljöcontroller
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

14/9 - Urologi, prostatacancer och bedömning av PSA-värden
Sarab Shabo, överläkare
Kliniken för kirurgi och urologi MSE-KSK
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

21/9 och 28/9 - Smärtbehandling med coxiber
Carl-Olav Stiller, överläkare och docent
Karolinska Institutet
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Avsluta opioidbehandling vid akut smärta efter 3-5 dagar video
Smärta och reumatiska sjukdomar, Janusinfo länk Region Stockholm
Lessons from 20 years with COX-2 inhibitors: Importance of dose response considerations and fair play in comparative trials
- artikel Journal of Internal Medicin, October 2022

12/10 - Behandling med vitamin-D
Anna Rosenberg, distriktsläkare
Vårdcentralen Stadsfjärden 
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

26/10 - Akut och kronisk sinuit
Raul Popa, överläkare
Öron- näsa- halskliniken Sörmland
Presentation pdf 
Inspelad föreläsning video

9/11 - Aktuella vaccinationer hösten 2023
Göran Stenlund, överläkare, infektionsläkare
Infektions- och lungkliniken i Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

16/11 - Mer om aktuella vaccinationer hösten 2023
Göran Stenlund, överläkare, infektionsläkare
Infektions- och lungkliniken i Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vid Anafylaxi i samband med vaccination pdf

23/11 - Läkemedelsbrist
Rickard Kaugesaar, apotekare
Läkemedelscentrum
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

30/11 - Information från smittskyddsläkaren - Läkemedelsbehandling vid influensa och covid i primärvård/säbo
Malin Enarsson, smittskyddsläkare Region Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Virusorsakade luftvägsinfektioner - vårdhygieniska riktlinjer pdf
Akuta luftvägsinfektioner (influensa, covid-19 och RSV) - akut handläggning
av vuxna inom Region Sörmland 2023-24 pdf
Behandlingsrekommendation - Behandling och profylax vid influensa (Läkemedelsverket) pdf
Covid-19 - Nationellt vårdprogram (Svenska Infektionsläkarföreningen) pdf

7/12 - Läkemedelsbehandling vid rosacea
Usra Behjet Mohammad, överläkare
Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video


Föreläsningar 2022:

16/3 - Pollenallergi - farmakologisk behandling och lite mera
Magnus Wickman, barnallergiläkare, prof emeritus 
Presentation pdf 
Inspelad föreläsning video

30/3 - Uppdaterade läkemedelsrekommendationer Psoriasis, LPO Hud
Sara Lindberg, apotekare, Läkemedelscentrum
Agata Predota-Glowacka, specialistläkare i hud- och könssjukdomar,
Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland 
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil

25/5 - Bältros och vaccin
Signar Mäkitalo, Smittskyddsläkare Region Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil

28/9 - Inställt - Tabex (cytisin) på licens istället för Champix (vareniklin) vid rökstopp
Kjell Ola Engman, LPO Lung- och allergisjukdomar

26/10 - Läkemedelsrekommendationer från LPO Infektion
Ann-Marie Olofsson, infektionsläkare
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

9/11 - Läkemedelsrekommendationer vid hypertoni och förmaksflimmer
Stefan Pettersson, LPO Hjärta och kärl
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

23/11 - Läkemedelsrekommendationer vid neuropatisk smärta
Pernilla Ackermark, specialistläkare rehab medicin
LPO Neurologi, LAG läkemedel smärta
Presentation pdf 
Inspelad föreläsning video                      

7/12 - Nedtrappning/utsättning av opioider vid smärtbehandling
Pernilla Ackermark, specialistläkare rehab medicin
LPO Neurologi, LAG Smärta 
Presentation pdf     
Inspelad föreläsning video    

Föreläsningar 2021:

17/2 - Behandling vid neuropatisk smärta 
Kenneth Fernström, överläkare/algolog smärtmottagningen i Sörmland
Presentation pdf 
Inspelad föreläsning video 
Endast ljudfil

3/3 - Förtydligad dosering och minskad risk för feldosering av insulin
Krister Gustafsson, diabetessamordnare
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil 

17/3 - Voxra och Cymbaltas plats i terapin
Tomas Ljungberg, docent, leg läkare psykiatriska kliniken NLN-KSK
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil

31/3 - Hur mätes och estimeras GFR bäst?
Anders Grubb, professor i klinisk kemi, Lunds Universitet
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil
Ny publikation om Krympt-por-syndrom                   

14/4 - Centrala receptfavoriter
Karin Öhlén, apotekare läkemedelskommittén
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil 

28/4 - Aknebehandling
Per Klintberg, överläkare 
Kliniken för reumatologi samt hud- och könssjukdomar Sörmland
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil

12/5 - Introduktion av SGLT2-hämmare mot hjärtsvikt
Martin Serrander, överläkare medicinkliniken NLN
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil

26/5 - Läkemedelshantering i Sörmland
Agneta Schultz, apotekare läkemedelskommmittén
Florim Delijaj, chefsläkare och ordförande expertgruppen läkemedelshantering
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil

1/9 - Vad är biosimilarer och hur bör de användas i Region Sörmland
Sara Hed, apotekare läkemedelskommittén
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil

29/9 - Information från Strama
Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare 
Presentation pdf 
Inspelad föreläsning video 
Endast ljudfil

24/11 - Val av adrenalinpenna
Magnus Wickman, barnallergiläkare, prof emeritus
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil  

Föreläsningar 2020:

22/4 - Saxenda
Kjell Ola Engman, hälsoekonom
Presentation pdf   
Inspelad föreläsning video                          

6/5 - Repatha och Praluent, PCSK9-hämmare
Peter Benedek, överläkare medicinkliniken NLN
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video

20/5 - Obstipationsprofylax i olika åldersgrupper
Karin Öhlén, apotekare läkemedelskommittén
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil         

9/9 - Entresto
Cecilia Olvén, apotekare läkemedelskommittén
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil

23/9 - Rybelsus
Lars Steen, överläkare, läkemedelskommittén
Presentation pdf
Endast ljudfil     
Inspelad föreläsning video                      
                  
7/10 - Läkemedel vid sömnproblem hos äldre
Rim Alfarra, apotekare läkemedelskommittén
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video                                    

21/10 - Läkemedel vid smärta hos äldre
Rim Alfarra, apotekare läkemedelskommittén
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil        

4/11 - Översikt inhalatorer
Simon Tekmen, apotekare läkemedelskommittén
Presentation pdf
Inspelad föreläsning video
Endast ljudfil  

Föreläsningar 2019:

6/9 - Bedöming av tandstatus, risk för käkbensnekros vid osteoporosbehandling?
Bodil Linde-Olsson, tandläkare FTV Sörmland
Presentation pdf 

6/11 - Svårt att svälja tabletter?
Erik Andersson, apotekare läkemedelskommittén
Inspelad föreläsning video  

 

Uppdaterat: 27 maj 2024
RWYQ