Läkemedelsrester

Läkemedelsrester och utgående läkemedel

Antalet restanmälda förpackningar fortsätter att öka och har under 2023 fördubblats jämfört med året innan. Här publiceras löpande information om ett urval av restnoterade läkemedel och utgående läkemedel samt i förekommande fall rekommendation om alternativ.

Ser man till läkemedelsgrupper är det under 2023 läkemedel för nervsystemet, läkemedel för matsmältningsorgan/ämnesomsättning och läkemedel mot infektioner som är de grupper som har flest antal restanmälningar.

Under 2023 har fler företag restanmält läkemedel med bättre framförhållning jämfört med åren innan. En bidragande faktor är lagen om sanktionsavgifter som trädde i kraft 1 juli 2023. Den nya lagen innebär att Läkemedelsverket har möjlighet att ta ut en sanktionsavgift från företag som inkommer med alltför sen restanmälan.

De läkemedel som presenteras här nedan är sådana som ofta förskrivs på recept. Observera alltså att listan inte är heltäckande. Den uppdateras en gång i veckan, datum för sista uppdatering hittas längst upp.

Mer omfattande och daglig uppdatering om restnoterade läkemedel hittar du hos Läkemedelsverket.

Information om lagerstatus på apotek kan du se i FASS. Du kan också ringa apoteken för att få besked om aktuell lagerstatus på olika orter.

Aktuella generella licenser för Region Sörmland kan vara ett alternativ vid vissa restsituationer.

Stramas rekommendationer och förslag vid brist på antibiotika

Förskrivning av extemporeläkemedel kan vara ett alternativ.
Läs mer hos Läkemedelsverket om extempore, lagerberedning och rikslicensläkemedel
Läs mer hos APL om att förskriva extemporeläkemedel
Länk till lathund för förskrivning av extemporeläkemedel i NCS Cross 

Cardizem retard och Cardizem unotard

2024-04-11
Cardizem retard och Cardizem unotard kommer sluta marknadsföras, än så länge finns vissa förpackningar kvar på apoteken. Mer information inom kort. 

Adalat

2024-04-11
Adalat tablett 20 mg kommer att avregistreras från och med
1 juni 2024. Adalat Oros depottablett 30 mg finns kvar. Till de patienter som har behov av snabbverkande nifedipin återstår att ansöka om enskild licens.

Alfakalcidol, Etalpha och Rocaltrol

2024-04-11
Alfacalcidol Orifarm kapsel 0,25 mikrogram och 0,5 mikrogram: försäljningen har upphört. Företaget har slutat sälja detta läkemedel.

Etalpha kapsel 0,25 och 0,5 mikrogram är restnoterade till mitten av juni. Se licensalternativ nedan.

Även Rocaltrol (kalcitriol) 0,25 mikrogram är restnoterad och beräknas åter i mitten av april.

Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns. I Sörmland finns en sådan licens för Regionen.
Så här förskriver du licenspreparat i journalsystemet NCS Cross 

För mer information läs mer här 

Creon

2024-04-11
Creon 35 000E är restnoterat och förväntas åter början av maj 2024.

Imdur och Isomex

2024-04-11
Isosorbidmononitrat depottablett 30 mg och 60 mg är restnoterade till maj 2024.
Av båda styrkorna kan det finnas vissa förpackningar på lokala apotek.

Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns.
Region Sörmland har en generell licens för isosorbidmononitrat 30 mg och 60 mg depottabletter.
Så här förskriver du licenspreparat i journalsystemet NCS Cross

Intuniv

2024-04-03
Intuniv 3 mg är restnoterat och förväntas återkomma mitten av april 2024. 4 mg är restnoterat och förväntas återkomma i början av maj. 1 mg och 2 mg förväntas restnoteras under våren 2024.

Oestring vaginalinlägg

2024-04-03
Oestring är restnoterat och förväntas åter under juli 2024. Som alternativ hänvisas till andra lokalverkande beredningar till exempel Ovesterin, Vagifem och generika.
Obs! Inte utbytbara. Ovesterin är den enda som ingår i läkemedelsförmånen.

Metoprolol 1A Farma Retard depottablett 100 mg

2024-04-11
100 mg är restnoterade och förväntas åter slutet av maj2024.
Vissa kvarvarande lager kan finnas på lokala apotek, använd sökfunktionen i FASS för att se lagerstatus för respektive apotek.

Direkt utbytbart alternativ saknas eftersom Metoprolol 1A Farma innehåller metoprololtartrat medan samtliga övriga depotberedningar av metoprolol innehåller metoprololsuccinat. Det medför att Metoprolol 1A Farma frisätts snabbare och därmed har en högre maximal plasmakoncentration och kortare effektduration än övriga metoprololpreparat. En ytterligare skillnad är att Metoprolol 1A Farma påverkas av samtidigt födointag, vilket resulterar i en ökad total exponering. Antalet godkända indikationer för Metoprolol 1A Farma är färre än för övriga metoprololpreparat.

Observera att det krävs ett nytt recept för att apoteket ska kunna expediera ett annat metoprololpreparat.

Papaverin

2024-03-27
Papaverin Meda 40 mg, 100 tabletter har avregistrerats.

Läkemedelsalternativ:
Papaverin APL kapsel, 40 mg, extempore, lagerberedning. Priset är relativt högt. Hela läkemedelskostnaden omfattas av läkemedelsförmånen.
Vid akut kramp som bedöms vara gallbetingad kan diklofenak supp 50 mg 1 x 1–3 vara ett alternativ.
Vid IBS med krampartad buksmärta kan Colpermin (pepparmyntsolja, ej inom förmånen) övervägas.

Ketogan

2024-03-27
Ketogan Novum tabletter 5 mg kommer sluta marknadsföras, sista försäljningsdatum 2024-03-15.
Ketogan Novum injektionsvätska 5 mg/ml kommer sluta marknadsföras, sista försäljningsdatum 2024-04-30. Produkterna kommer säljas ut och enligt normal efterfrågan beräknas lagret räcka enligt ovan.
Ketogan, suppositorium 10 mg/50 mg är sedan 2024-01-11 avregistrerad.

Behandlingsalternativ:
Det finns inga andra direkt utbytbara läkemedel tillgängliga. Byte till andra smärtlindrande läkemedel beroende på tillstånd, samsjuklighet och typ av smärta rekommenderas.
För ketobemidon och morfin är doserna ekvipotenta (5mg=5 mg).

Vid byte till annan opioid kan man få hjälp av konverteringsguide.

Till smärtpumpar finns vissa beredningar med ketobemidon att tillgå, till exempel Ketobemidon AB Unimedic, ketobemidon 1 mg/ml, injektion 10x10 ml alternativt Ketobemidon APL,
ketobemidon 20 mg/ml, injektion 10 ml.

Questran

2024-03-20
Questran pulver till oral suspension är restnoterat och beräknas åter finnas tillgängligt i maj 2024. Som alternativ finns Questran Loc och Kolestyramin Alternova tillgängliga.
Obs! Ej direkt utbytbara, nytt recept behövs.

Caverject Dual

2024-03-20
Caverject Dual lösning 10 mikrogram och 20 mikrogram pulver och vätska till injektionsvätska är restnoterade till början av maj 2025. Som alternativ hänvisas till perorala beredningar till exempel Sildenafil eller lokalt alternativ Vitaros kräm 3 mg/g.

Captopril

2024-03-20
Captopril 25 mg och 50 mg är restnoterade och förväntas åter mitten av maj 2024. Byte till annan ACE-hämmare rekommenderas. Läs här om konvertering mellan olika ACE-hämmare.

Inolaxol, Vi-Siblin (S) och Vi-Siblin

2024-03-20
Restproblem finns för Inolaxol, Vi-Siblin (S) och Vi-Siblin. Inolaxol granulat förväntas åter oktober 2024.
Enstaka förpackningar kan finnas av Vi-Siblin (S) på lokala apotek.
Observera att Inolaxol dospulver inte längre tillverkas, läs mer här

Flutide Nasal näsdroppar

2024-03-14
Flutide Nasal näsdroppar, tillverkning upphör. 
Något direkt utbytbart läkemedel finns inte att tillgå. För patienter som använt Flutide Nasal för att minska irritationen i halsen av mometasoninnehållande nässpray, exempelvis Nasonex, kan enligt klinisk erfarenhet byte till budesonidinnehållande nässpray, exempelvis Desonix prövas.

Pevisone

2024-03-14
Pevisone kräm 1 mg/g + 10 mg/g (ekonazol + triamcinolonacetonid) är restnoterade och förväntas åter i mitten av maj 2024. Alternativ är Cortimyk/Daktacort kräm
20 mg/g + 10 mg/g (mikonazolnitrat + hydrokortison).

Menopausal hormonbehandling

2024-03-14
Estradot
Flera styrkor av plåstret är restnoterade, 25 mikrogram finns tillgängligt på apoteket. Som alternativ till transdermal östrogenbehandling finns Estrogel eller Lenzetto. Estradot i styrkorna 37,5 mikrogram och 50 mikrogram förväntas finnas tillgängliga slutet av april 2024. Styrkorna 75 mikrogram och 100 mikrogram förväntas tillgängliga slutet av 2024.
Observera att företaget tar bort styrkorna 25 mikrogram, 37,5 mikrogram ur förmånen från den 1 december.

Indivina
Indivina 1 mg/2,5 mg är restnoterat, som alternativ kan Activelle användas. Obs! Annan gestagen. Indivina 1 mg/2,5 mg förväntas åter i september 2024.

Femoston och Femostonconti
Femoston och Femostonconti är restnoterade och förväntas åter juni 2024.

Estalis
Estalis plåster är restnoterat igen och förväntas åter i september 2024.
För stöd i valet av behandling se även mht-sfog-raad-210121.pdf 

Fluoxetin

2024-03-14
Fluoxetin Rathiopharm löslig tablett 10 mg och 20 mg är restnoterade och förväntas åter mitten av november 2024. Som alternativ till 10 mg kan Fontex 20 mg eller Fluoxetin Sandoz 20 mg delas i två tabletthalvor med likvärdig dos. Alla generika med dispergerbar tablett kan vid behov lösas upp i ett halvt glas vatten.

Elvanse

2024-03-07
Vissa styrkor av Elvanse kommer att vara restnoterade under våren.

Antabus

2024-03-07
Antabus 200 mg är restnoterat och förväntas åter september 2024.

Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns. I Sörmland finns en sådan licens för Regionen.
Så här förskriver du licenspreparat i journalsystemet NCS Cross

Niferex

2024-03-07
Tillverkningen av Niferex orala droppar har upphört. Glutaferro lösning 170 mg/ml är godkänt licensalternativ.

Observera att Glutaferro doseras i ml, en spruta graderad i steg om 0,1 ml medföljer flaskan. 1 ml Glutaferro innehåller 30 mg Fe2+ (motsvarande ca 20 droppar Niferex orala droppar). Till prematurfödda barn/barn med låg födelsevikt finns dokument med uppdaterad dosering hos
Svenska Neonatalföreningen .

Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns. Region Sörmland har ansökt om licens och den är godkänd, se Läkemedelslicenser.
Så här förskriver du licenspreparat i journalsystemet NCS Cross

Produktresumé Glutaferro.

Furosemid (Lasix)

2024-03-07
Lasix depotkapsel 60 mg, förväntas vara tillgänglig från slutet av april 2024.
Alternativ kan vara furosemid i kortverkande form, som vanlig tablett. Enligt FASS ger 1 depotkapsel Lasix retard 60 mg samma diures som en tablett furosemid 40 mg.

Kalcipos

2024-02-28
Kalcipos 500 mg filmdragerad tablett är restnoterat och förväntas åter slutet av maj 2024. Förslag till alternativ kan vara Calcitugg 500 mg tuggtablett.

Champix

2024-02-28
Champix är restnoterat och det är osäkert om det kommer tillbaka.
Rekommendation är att istället förskriva Asmoken som finns tillgängligt.

Amoxicillin

2024-02-28
Amoxicillin tablett 500 mg är restnoterat och förväntas återkomma december 2024. Amoxicillin tablett 750 mg är restnoterat och förväntas återkomma tidig höst 2024.
Amoxicillin kombinerad med klavulansyra finns tillgänglig.

Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns. I Sörmland finns en sådan licens för Regionen.
Så här förskriver du licenspreparat i journalsystemet NCS Cross

Avamys

2024-02-21
Avamys 27,5 mikrogram/dos nässpray är restnoterat till juli 2024. Alternativ kan vara Flutikason och generika 50 mikrogram/dos.

Acetylcystein

2024-02-21
Företaget Viatris har meddelat att det under 2024 kommer råda brist på Acetylcystein 200 mg/ml.
NAG LOK, NPO lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket har kommit överens om nedanstående rekommendation utifrån aktuellt läge. Läs mer här.

Använd acetylcysteinlösning så restriktivt som möjligt då acetylcysteinlösning behövs vid paracetamolintox.

Nu finns Acetylcystein 200 mg/ml som extemporeberedning via APL: Acetylcystein APL 200 mg/ml 10 ml, lösning för nebulisator. Pris: ca 310 kr/flaska. Orderavgiften är 630 kr/order (samma oavsett antal). Hållbarhet är 6 månader i oöppnad flaska. 7 dagar i kylskåp i öppnad förpackning. Observera att produkten är enbart för inhalation.

Så här förskriver du extempore läkemedel i jounalsystemet NCS Cross

Emerade

2024-02-21
Emerade injektion 300 mikrogram och 500 mikrogram är restnoterade och förväntas återkomma september 2024.

Emerade injektion 150 mikrogram förväntas återkomma årsskiftet 2027/2028.

Alternativ är EpiPen och Jext.

Morfin tablett 5 mg

2024-01-24
Morfin tablett 5 mg i förpackningar  30 st och 100 st är restnoterade och förväntas åter 2025. Däremot finns förpackning om 10 st tillgängligt. Ytterligare alternativ kan vara en halv tablett morfin 10 mg, eller depottablett Dolcontin.

GLP1 analoger

2024-01-10
Flera GLP1-analoger är för närvarande restnoterade eller har bristande leveranssäkerhet. Bristsituation förväntas vara större delen av 2024.

Det kan komma mindre delleveranser, men de kommer inte täcka hela behovet.
Det är viktigt att hushålla med befintliga lager och att de endast används på godkänd indikation.
Vi rekommenderar även att avstå från nyinsättning om möjligt fram tills bättre leveranssäkerhet kan garanteras.

För tillfället finns Rybelsus (semaglutid), tablett, tillgängligt.

Fucithalmic

2024-01-04
Fucithalmic ögonsalva är restnoterad och förväntas åter november 2024.

Läkemedelsverket har utfärdat ett särskilt tillstånd att expediera recept när generell licens finns. Region Sörmland har en generell licens för Fucithalmic ögondroppar 10 mg/g.
Så här förskriver du licenspreparat i journalsystemet NCS Cross

Gabapentin, lamotrigin och pregabalin 

2023-12-13
Just nu är flera styrkor och förpackningsstorlekar från flera olika tillverkare restnoterande. Då läkemedlet inte är utbytbart på apotek kan det bli problem för den enskilda patienten. För att underlätta för farmaceuter och förskrivare bör doseringstexten i de fall det är lämpligt innehålla följande formulering: "Byte till annat fabrikat OK vid rest".

Fenoximetylpenicillin (Kåvepenin m.fl.)

2023-11-16
Det råder brist på fenoximetylpenicillin olika styrkor och beredningsformer. Som det ser ut kommer det finnas någon förpackningsstorlek i varje styrka och beredningsform tillgänglig i perioder. Använd sökfunktionen i FASS för att se lagerstatus för respektive apotek.  

Tresiba

2023-10-25
Tresiba förfylld injektionspenna 100 enheter/ml är restnoterat. Förväntas återkomma under 2025. Byte till Tresiba förfylld injektionspenna 200 enheter/ml föreslås. Tresiba penfill 100 enheter/ml finns tillgängligt (inte utbytbart).

Tidigare restnoterade läkemedel

Creon 25 000E, tillgänglig april 

Creon 10 000E, tillgängliga mars

Lasix depotkapsel 30 mg, tillgänglig mars

Lantus, tillgänglig mars

Femanest 2 mg, tablett tillgänglig februari

Indivina 2 mg/5 mg, tablett tillgänglig februari

Estalis plåster tillgängligt februari

Flutide Evohaler 50 mikrogram/dos och 125 mikrogram/dos tillgängliga februari

Avregistrerade läkemedel

Sobril

Innehållsansvarig: Lars Stéen
Uppdaterat: 11 april 2024
CHWA