Lokala anvisningar till Vårdhandboken för Region Sörmland

När ett ämnesområde i Vårdhandboken inte är tillräckligt, ska det upprättas ett lokalt tillägg/anvisning som komplement.

Tillägget/anvisningen gäller inom hela Region Sörmland och utarbetas av sakkunniga inom området och godkänns av Vårdhandboksgruppen. 

Vårdhandboken

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Där hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Länkar i Vårdhandboken

I Vårdhandbokens texter kan du se länkar till våra lokala tillägg/anvisningar.

Du väljer region genom att klicka på "Region" i övre högra hörnet på Vårdhandbokens hemsida. När du valt region visas länkarna i Vårdhandbokens texter. 

Kontakt epost: vardhandbokenlokalaanvisningar@regionsormland.se  

Uppdaterat: 4 mars 2024
H4C7