Lokala anvisningar till Vårdhandboken för Landstinget Sörmland

När ett ämnesområde i Vårdhandboken inte är tillräckligt, ska det upprättas ett lokalt tillägg/anvisning som komplement.

 Tillägget/anvisningen gäller inom hela Landstinget Sörmland och utarbetas av sakkunniga inom området och godkänns av Vårdhandboksgruppen. 

.

Vårdhandboken

Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Där hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser.

Länkar i Vårdhandboken

I Vårdhandbokens texter kan du se länkar till våra lokala tillägg som finns i vissa landstinget Sörmland.

Du väljer landsting/region genom att klicka på "Lokala tillägg" i övre höger hörna på Vårdhandbokens hemsida. När du valt lokala tillägg visas länkar i Vårdhandbokens texter med tydlig markering av valt landsting/region. Du kan bara se de lokala tilläggen om du valt ett landsting eller region överst till höger.

Kontakt epost: Skyddad adress  

Uppdaterat: 4 juli 2018
XZXD